Kuidas töödelda andmeid nii, et probleeme ei tuleks?

PrintPDF Jaga

Probleemideta andmetöötluse olulisemateks põhimõteteks on eesmärgipärasus ja seaduslikkus. Kui soovite andmeid näiteks koguda, avalikustada ja säilitada, tuleb leida nendeks toiminguteks vastavad õiguslikud alused. Näiteks, kui ühe inimese andmeid vajate kolmeks eesmärgiks, peab olema kolm õiguslikku alust.

Kõige lihtsam on vastata iseendale, kas iga toiming vastab esmalt eesmärgipärasuse ja seejärel seaduslikkuse põhimõttele. Kindlasti tasub meeles pidada, et õiguslik alus saab tulla enamasti kas seadusest, lepingu täitmisest või inimese käest saadud vabatahtlikust nõusolekust.

Andmetöötluses on mõistlik järgida ka läbipaistvuse nõuet ehk teisisõnu teha toimingute kirjeldus inimestele kättesaadavaks ning arusaavaks. Oluline on alati tagada ka turvalisus.  

Kokkuvõttes on mõistlik andmeid töödelda sama vastutustundlikult nagu käiksite ümber oma isikliku varaga. Mida hoolsam olete, seda väiksem on tõenäosus probleemide tekkimiseks.

Andmekaitse Inspektsioon on koostanud isikuandmete töötleja üldjuhendi, millega saab tutvuda SIIN


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner