Isikuandmete kaitse üldmäärus patsientide külastusõiguse reguleerimisel

PrintPDF Jaga

Kas isikuandmete kaitse üldmäärus reguleerib haigla patsientide kohta info väljastamist ja külastusõigust?

Isikuandmete kaitse üldmäärus otseselt info väljastamist ega külastusõigust ei reguleeri. Üldmäärus on Euroopa Liidu õigusakt, millega peavad olema kooskõlla viidud Eesti seadused. Haiglaravi saavate patsientide info väljastamist reguleerivad tervishoiuteenuse korraldamise seadus ja võlaõigusseadus.

Tavapärane külastuskorra põhimõte on sama, mis enne üldmääruse kehtima hakkamist 25. mai 2018. Patsient ise ütleb, kes on tema kontaktisik, kellele tohib infot jagada ja kes on need inimesed, kellel on külastusõigus. Seadusandja tahe on anda patsiendile õigus keelata enda kohta info andmise neile, kellel on lähedase inimesena info saamise õigus. Samuti on seadusandja võimaldanud teatavatel juhtudel info saamise õigust piirata uurimisorganil.

Juhul, kui patsient on kontaktivõimetu, on patsiendi kohta informatsiooni saamise õigus lähedastel, kelleks on tavapäraselt abikaasa, alanejad ja ülenejad sugulased ning õed- vennad.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner