Sa oled siin

Kuidas AKI töötleb isikuandmeid?

12.06.2018

Andmekaitse Inspektsioon koostas näidismaterjalina avaliku sektori asutustele ülevaate, kuidas institutsioon ise isikuandmeid töötleb.

„Erinevalt avalikest andmekaitsetingimustest on töötlemisülevaade asutuse sisemiseks kasutuseks loodud dokument,“ selgitas AKI peadirektor Viljar Peep, kes lisas, et töötlemisülevaate nõue andmetöötlejatele tuleneb uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Peadirektor kõneles, et sarnaselt paljudele teistele avaliku sektori asutustele puutub Andmekaitse Inspektsioon igapäevaselt kokku oma olemuselt tundlike isikuandmetega, millele juurdepääsu ei võimaldata, kuna see kahjustaks oluliselt andmete omanike eraelu puutumatust. „Kuna sellise teabe tunnistame asutusesiseseks kasutamiseks, kohustume üldmääruse järgi pidama isikuandmete töötlemise ülevaadet,“ ütles Viljar Peep.

Isikuandmete töötlemise ülevaade jaotub nelja peatükki, milleks on sisutöö, andmekaitsespetsialistist teavitamine, võrgulehe külastus ja tugiteenused.

Oluline on õigesti ära kirjeldada asutuses toimuvad töötlustoimingud, sest ühe juhtumi või toimingu raames puutuvad isikuandmetega kokku oma tööülesannete kaudu vahest mitmed Andmekaitse Inspektsiooni ametnikud.

Isikuandmete töötlemise ülevaate leiab http://www.aki.ee/et/isikuandmete-tootlemine/isikuandmete-tootlemise-ulevaade

Andmekaitse Inspektsiooni andmekaitsespetsialist on arendusdirektor Kaja Puusepp, kellega saab ühendust võtta e-post aadressil [email protected].

Lisaks saab AKI reformirubriigis tutvuda väikeettevõtete isikuandmete töötlemise näidisdokumendiga. Euroopa andmekaitse reform