Sa oled siin

Kool sai ettekirjutuse klassist kaamerate eemaldamiseks ja teavitussiltide ülespanemiseks

30.03.2021
valvekaamera

Andmekaitse Inspektsioon alustas ühe kooli kaamerate kasutamise õigsuse osas järelevalvemenetlust kaebuse alusel, kus anti teada, et kool ei kasutanud valvekaameraid algsel eesmärgil, mis on turvalisuse tagamine, vaid teostas ka kontrolli töötaja töökohustuste üle. Menetluse käigus aga selgus, et kool on kaameraid paigaldanud veel ka klassiruumidesse, kus nende kasutamine ei ole põhjendatud. Lisaks selgus, et kooli videovalve ala pole tähistatud nõuetekohase teavitussildiga.

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus (PGS) näeb ette, et koolis on videovalve kasutamine lubatud üksnes õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks. Tööaja jälgimiseks valvekaameraid kasutada ei ole lubatud. Kaamerate paigaldamisel tuleb aga arvestada, et igale poole need ei sobi. Valvekaameraid tohib kasutada vaid ruumides, kus on turvalisuse tagamine reaalselt põhjendatud (nt sissepääsusüsteemid, vara hoidmise laoruumid).

Valvekaamera klassiruumis ei ole põhjendatud

Puhkeruumides, riietusruumides, tualettruumides jms on kaamerate kasutamine keelatud. Samuti ei ole põhjendatud nende kasutus klassiruumides, kus viibitakse suure osa ajast ning seda pidevalt, mitte ajutiselt nagu seda võib öelda sissepääsude juures viibimise kohta. Seega tähendab valvekaamera klassiruumis suuremat privaatsuse riivet, mis võib põhjustada stressi ja pikaajalist pingeseisundit.

Pidevast jälgimisest tulenev mõju õpetajale ja õpilastele peab olema proportsionaalne kaamerate kasutamise eesmärgiga, milleks on tagada turvalisus. Pidev ja ulatuslik jälgimine klassiruumis aga ei ole proportsionaalne meede eesmärgi saavutamiseks ning sellise meetme kasutamisel on riive privaatsusele põhjendamatult suur.

Kool põhjendas, „et jälgimine on vajalik järelevalve tegemiseks õpilaste üle kogu õppepäeva vältel, et ära hoida vägivalda ning õiguslik alus tuleb põhikooli ja gümnaasiumiseaduse (PGS) §-st 44 lg 4 ja 5.“ Kool oli seisukohal, et tulenevalt kolleegide, vanemate ja õpilaste küsitluse tulemustest, mis toetasid valvekaamerate alles jäämist klassidesse, võiksid need sinna paika jääda. Tänu valvekaameratele on kool saanud jälile nii mõnelegi pahateole (vargused, koolikiusamine). Ka koolipidaja on selgelt selle poolt, et kaamerad jääksid.

Nõusolek ei seadusta kaamerat

Inspektsioon leidis, et vaatamata nõusolekutele klassiruumidesse paigaldatud kaamerate osas ei ole kooli selgitused piisavad kaamerate kasutamiseks klassiruumides. Suhetes kool vs õpilased ja tööandja vs töötajad ei saa reaalsuses võtta vabal tahtel antud nõusolekuid, sh tagada, et kõik isikud on nõus. Klassiruumides peab suutma korda pidada õpetaja ning vahetunni ajaks saab õpilased suunata vajadusel klassist välja.

Rikkumise lõpetamiseks tegi inspektsioon koolile ettepaneku lõpetada kaamerate kasutamine kassiruumides ja kohtades, kus videovalve on põhjendatud, tuleb videovalve ala tähistada nõuetekohase teavitussildiga. Kool täitis ettekirjutuse tähtaegselt.

Inspektsioon soovitab koolidel esmalt küsida, mis on videovalve eesmärk ja kuidas seda saavutada võimalikult minimaalses mahus andmetega. Kui kaamerate kasutamiseks on seadusest tulenev õiguslik alus olemas, tuleb isikuandmeid töödelda minimaalselt ja vaid kuni eesmärgi saavutamiseni.

 

Haridusasutustele nõuandeid nii distants- kui kontakõppe jaoks leiab artiklist Andmekaitse pole raketiteadus.