Sa oled siin

Kontrolli kas oled erakonna nimekirjas!

06.10.2021
Arvuti

Äriregistrisse on kantud kõik erakonna liikmed koos sünniajaga ja nende liikmeks olemise ajad. Lehel ariregister.rik.ee saab päringute alt valida „erakonnad“ ja kontrollida enda või kellegi teise nime alusel erakondadesse kuuluvusi.

Erakonna liikmete nimekirja pidamise ja kannete muudatuste tegemise, registrile esitamise ja nimekirja õigsuse eest vastutab erakonnaseaduse alusel erakonna juhatus või juhatuse poolt selleks volitatud isik.

  • Seega juhul kui oled unustanud ennast mõne erakonna nimekirja:
    • Logi sisse e-Äriregistrisse ja ava oma nimega erakonna kanne. Leia sealt nupp  „lahku erakonnast“
    • Vajadusel esita enda välja astumise avaldus allkirjastatult otse erakonnale. Sel juhul peab liikmelisuse lõpetamise kande äriregistris tegema erakond. Liikmelisuse lõppemise aeg peaks olema sama, mis on tagasi astumise avalduse esitamise kuupäev.
  • Kui Sul on vaidlus selle üle kas oled erakonda astunud või ei saa erakonnaga ühendust, kuna erakonda enam ei eksisteeri:
    • Tee avaldus oma andmete kustutamiseks Tartu Maakohtu registriosakonnale. Registrilt saab nõuda tsiviilkohtumenetluse seaduse § 600 lõike 1 alusel ebaõige kande parandamist.