Sa oled siin

Konkurss üldosakonna vanemspetsialisti ametikohale

08.04.2013

Andmekaitse Inspektsioon otsib meeskonda üldosakonna vanemspetsialisti.
Konkursi kuulutuse leiab CV Keskuse veebilehelt.
Konkursi tähtaeg: 14.04.2013.

Ametikoha  põhiülesanded:
  • registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemisi ning isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute määramisi ning teha sellekohast järelevalvet,
  • hallata ja arendada isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registrit,
  • korraldada asutuse personali- ja kantseleitööd.
Ametikohal töötamiseks eeldame:
  • kõrgharidust,
  • eelnevat töökogemust sarnases valdkonnas,
  • riigikeele oskust kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega,
  • arvuti kasutamise oskust,
  • Eesti kodakondsust,
  • otsustusvõimet, täpsust, kohusetundlikkust, võimet töötada iseseisvalt ja suutlikkust ettenähtud aja piires toime tulla täpsust ja korrektsust nõudvate teenistusülesannetega, tasakaalukust, usaldusväärsust ja konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise oskust.
 
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile lea.meier@aki.ee