Sa oled siin

Kolmandatesse riikidesse andmete edastamiseks on valmimas selgitav dokument

11.11.2020
Läptopi taga istuv mees

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis 10. novembril vastu avalikule konsultatsioonile suunatava dokumendi, mis käsitleb kaitsemeetmete kasutamist kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamistel peale Schrems II kohtu otsust.

Kuna Schrems II kohtu otsusega on muutunud nii mõndagi, on ühtse Euroopa õiguspraktika kujunemine väga oluline ning selleni loodab Euroopa Andmekaitsenõukogu selgitava dokumendi väljaandmisega jõuda.

Euroopa Andmekaitsenõukogu esimees Andrea Jelinek kommenteeris dokumendi vastuvõtmisel, et Schrems II kohtuotsuse tagajärjed laienevad kõigile ülekannetele kolmandatesse riikidesse. Seetõttu pole kõigi edastuste jaoks kiireid lahendusi ega universaalset lahendust, kuna kolmandates riikides on õiguslik olukord erinev. Jelinek lisas, et  andmete eksportijad peavad hindama oma andmetöötlustoiminguid ja edastusi ning valima vastavalt tõhusad meetmed, pidades silmas kolmandate riikide õiguslikku korda, kuhu andmeid soovitakse edastada või edastatakse.

Schrems II tõi sisuliselt igale andmetöötlejale kohustuse iseseisvalt hinnata, kas ja milliseid isikuandmeid võidakse töötlemisel edastada kolmandasse riikidesse. Kui edastamine toimub, tuleb rakendada lisakaitsemeetmeid (vastavalt ÜM artiklitele 46-49). Oluline on, et kolmandas riigis oleks Euroopa inimestele tagatud andmekaitse samaväärselt üleeuroopalisele isikuandmete kaitse üldmäärusele. Arvestades, et kolmandate riikide õigusruumid on erinevad, antakse soovitustega suunised andmete edastamise protseduuri astmeliseks hindamiseks.

Dokumendist saavad andmetöötlejad tuge erinevate kaitsemeetmete leidmiseks ja kasutamiseks ka näidete kaudu.

Andmekaitse Inspektsioon annab teada, millal ja millisel veebiaadressil Euroopa Andmekaitsenõukogu juhis isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse avaldatakse avalikuks konsulteerimiseks.
 

Euroopa Andmekaitsenõukogu pressiteade dokumendi vastuvõtmise kohta

Täiendatud 12.11

Oodatakse tagasisidet kolmandatesse riikidesse andmete edastamiseks valminud selgitavale dokumendile