Sa oled siin

Kohtuvaidlus AKI ja ITK vahel

01.09.2023

Käesoleva aasta kevadel määrasime 200 000 euro suuruse trahvi AS-le Ida-Tallinna Keskhaigla seoses suure isikuandmete rikkumisega. Nimelt hävitati ja hoiti inimeste terviseandmeid viisil, kuhu oli ligipääs ka kolmandatel isikutel.
Inspektsioon on ITK-ga kohut käinud juba mõnda aega ja eile tehti kohtuotsus teatavaks. Harju Maakohus otsustas tühistada AKI trahvi määramise otsuse, nentides siiski, et rikkumine on toime pandud.

Meie hinnangul on rikkumine toime pandud ja nagu varasemalt öeldud, siis absoluutselt igasugusel isikuandmete töötlemisel peab järgima isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Isikuandmeid sisaldavate dokumentide hävitamine peaks toimuma igati seaduspäraselt ja korrektselt. 

Isikuandmed ja eriti igasugused terviseandmed on väga tundlikud eriliigilised andmed, mille töötlemisel ja sh ka hävitamisel tuleb rakendada kõrgemaid turvameetmeid. Isegi üheainsa inimese andmeid tuleb kaitsta erilise ettevaatusega, rääkimata suurematest numbritest.

Toonitame, et isikuandmete kaitse on mõeldud teenima inimesi, eriti hoolikalt peavad isikuandmetega ümber käima ühiskonna huvides olevaid teenuseid pakkuvad asutused, vastasel juhul puudub inimestel usaldus omaenda riigi vastu.