Sa oled siin

Kas andmekaitsespetsialist peab läbima koolituse?

19.04.2018
Küsimus: Meie ettevõttel on isikuandmete kaitse üldmääruse järgi kohustus määrata andmekaitsespetsialist. Ettevõttes on olemas inimene, kes on ka varasemalt andmekaitseküsimustega tegelenud, kuid kes ei ole läbinud andmekaitsespetsialisti koolitust. Kas võime ta määrata andmekaitsespetsialistiks või peab määrusejärgsel spetsialistil kindlasti olema mingisugune koolitus läbitud ja tunnistus ette näidata?

Vastab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep:

"Andmekaitsespetsialistiks võib määrata ka inimese, kes ei ole koolitust läbinud ja kellel ei ole vastavat tunnistust ette näidata. Koolituse läbimise kohustust määrusest ei tule ja inspektsioon seda samuti ei nõua. Paljudes ettevõtetes ja asutustes on ka varasemalt olemas olnud keegi, kes isikuandmete kaitsega seotud küsimusi lahendas ning kes kõigi tööprotsessidega põhjalikult kursis on. Sel juhul ongi tema tõenäoliselt andmekaitsespetsialistiks kõige sobilikum. Pisikestes ettevõtetes ei pruugi ka olla võimalust näiteks täiesti uut ametikohta luua ja eraldi koolitatud inimest tööle palgata.

Küll aga on oluline, et andmekaitsespetsialistil oleks olemas oma ülesannete täitmiseks vajalikud kompetentsid. Ta peab oskama sidustada andmekaitse ja infoturbe nõudeid reaalselt teie ettevõtte tööprotsesside ja infosüsteemidega. Kuna andmekaitse põhimõtete rakendamise osaks on oskus rakendada pädevaid turvameetmeid, peab andmekaitsespetsialistil olema teadmus ka infoturbe põhimõtetest ning sellega seotud tehnoloogiatest. Ta peab tundma organisatsiooni sisemisi protsesse, töökorralduse reegleid ja poliitikaid ning oskama neid siduda andmekaitseõigusega.

Seega soovitame siiski hinnata, kas spetsialisti teadmised ja oskused on piisavad või vajavad mingis osas järele aitamist, täiendamist. Kõrgkoolid on avanud andmekaitsespetsialist täiendkoolituse õppekavad. Olime kõrgkoolidele õppekavade ettevalmistamisel abiks ning andsime soovitusi täiendkoolituse käivitamiseks. Hea meel on näha, et koolitusvõimalused on olemas ja valdkond on professionaliseerumas. Loodame, et õige pea on tekkimas ka kutse- või erialaliit, mis spetsialiste ühendaks ja aitaks taset kõrgel hoida.

Kui ostate andmekaitsespetsialisti väljastpoolt teenusena sisse, siis veenduge kindlasti, et teenusepakkuja on asjatundlik ja andmekaitseküsimustes pädev.

Andmekaitsespetsialisti määramisest peab teavitama ka inspektsiooni. Selleks on loodud mugav lahendus äriregistri ettevõtjaportaalis ning sealtkaudu on juba praegu võimalik määratud spetsialistidest teada anda. Avalikus vaates muutuvad need andmed nähtavaks alates 25. maist."