Sa oled siin

Kaamera üldjuhul klassiruumi ei sobi

02.06.2014

Andmekaitse inspektsioon nendib, et kuigi turvakaamerate kasutamine kooli territooriumil turvalisuse tagamiseks ja õppeotstarbel filmimiseks on igati mõistetav, ei saa pidada õigeks õpilaste, aga ka õpetajate pidevat jälgimist klassiruumides kogu koolipäeva vältel. Kool peab tõsisemalt arvestama turvakaamerate kasutamise eesmärgiga ja kaamera üldjuhul klassiruumi ei sobi.

Andmekaitse Inspektsioon vaagis täna esimesi tulemusi turvakaamerate kasutamise osas. Eelkõige puudutab see probleem koole, kus juhtkond on otsustanud kooli territooriumile paigaldada nn jälgimisseadmed, milleks annab õiguse põhikooli- ja gümnaasiumiseadus põhjendusega ennetada ohustavaid olukordi ja kiiresti reageerida, kui selleks tekib vajadus. Antud võimalus tekitab aga sageli kiusatust sel teel saadud andmeid kasutada laiemalt, küll distsipliini tagamiseks, tööaja kontrollimiseks ja tülide lahendamiseks ning sealjuures kiputakse unustama jälgimisseadmestiku kasutamise esialgset eesmärki ning isikuandmete kaitse seaduse nõudeid. Kontrollreidil osalenud Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektori Sirje Biini sõnul on õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate õigus eraelu puutumatusele ja õpetamise vabadusele kaalukamad kui vajadus pideva jälgimise järele. „Klassiruumides piirab videovalve mitte ainult õpilaste väljendus- ja õppimisvabadust, vaid ka õpetamisvabadust. Tundide ajal klassiruumis toimuva jälgimist ei saa põhjendada seaduses lubatud turvalisuse tagamisega, sest turvalisuse peab suutma tagada õpetaja,“ ütles ta.

Kaamerate kasutamise kontrollimise protsess on alles algstaadiumis ning lisaks koolidele jätkab inspektsioon taolist kontrollimist ka asutustes, et ennetada tööandjate poolset töötajate jälgimisel saadud teabe väärkasutamist.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on inspektsiooni pädevuses kontrollida isikuandmete töötlemise põhimõtetest kinnipidamist, põhirõhuga seaduses sätestatud eesmärgipärasusel, minimaalsusel ja kasutamise piiramise põhimõtetel.

Lisainfo:

Sirje Biin, [email protected], tel 627 4143

Margit Liivoja

Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõunik

[email protected], tel 627 41 34