Sa oled siin

Kaamera riietusruumis ei ole lubatud

30.05.2012

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Viimsi Spa (OÜ Spa Tours) suhtes seoses peidetud turvakaameratega meeste riietusruumis. Inspektsioon asus seisukohale, et riietusruumis veekeskuse külastajate kaameraga jälgimine on isiku eraelu puutumatust ülemäära riivav. Viimsi Spa on teatanud videojälgimise lõpetamisest.
 

Andmekaitse Inspektsioon algatas järelevalvemenetluse Viimsi Spa suhtes, et selgitada välja veekeskuse riietusruumis olevate turvakaamerate asjaolud ning külastajate jälgimise õiguspärasus. Uurimise käigus selgus, et meeste riietusruumi kahe suitsuanduri sisse oli peidetud kaamerad, millega jälgiti turvalisuse kaalutlusel riietusruumis toimuvat.
 

Üldreeglina ei ole avalikus kohas jälgimisseadmete kasutamiseks isikute nõusolekut vaja, kuid on oluline, et jälgitaval alal viibijad saaksid jälgimisseadmete kasutamise faktist aru. Eelkõige tähendab see, et jälgimisseadmeid ei tohi kasutada salaja. Inimesel peab olema võimalik üheselt saada aru, et ruumis on jälgimisseadmed.
 

Andmekaitse Inspektsioon mõistab ettevõtte vajadust tagada külastajate turvalisus, kuid leiab, et varguste ennetamiseks ja avastamiseks neis ruumides saab ja tuleb kasutada muid, eraelu puutumatust vähemriivavaid vahendeid. Levinumad neist on kaamera sissepääsu juures või väärtesemete kappide kasutamine.

Andmekaitse Inspektsioon asus seisukohale, et riietusruumides, wc-s ja duširuumis on inimestel kõrgendatud ootus privaatsusele. Jälgimisseadmete kasutamise neis ruumides on oluliselt enam inimese privaatsusõigust riivav, mistõttu on kaamera kasutamine turvalisuse tagamiseks ülemäärane vahend.
 

Menetluse kokkuvõte: Eelmise aasta detsembris sai avalikuks veebikeskkond www.youtube.com-i laetud videolõik sellest, kuidas Viimsi Spa meeste riietusruumis tegutses varas. Kõnealune juhtum tõstatas küsimuse, kas selline jälgimine riietusruumis on õiguspärane. Järelevalvemenetluse tulemusena asus Andmekaitse Inspektsioon seisukohale, et riietusruumis kaamera kasutamine ei ole lubatav. Viimsi Spa on lõpetanud kaamerate kasutamise riietusruumis.

Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutusega OÜ Spa Tours-ile saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni leheküljel.

Head soovides,
Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsiooni nõunik
627 41 34
55666000