Sa oled siin

Isikuandmed töösuhetes on tõusnud aktuaalseks teemaks

22.01.2019

Andmekaitse Inspektsiooni infotelefoni 2018. aasta kõnede hulgas oli kõige enam töösuhetega seotud küsimusi, kokku helistati 2556 korral ning võrreldes varasema aastaga kasvas kõnede arv kolmekümmend viis protsenti.

„Kõige rohkem tunti mullu huvi isikuandmete töötlemise vastu töösuhetes ja sel teemal helistati 259 korral. Võrreldes varasemaga on see erinev, sest eelnevatel aastatel on olnud kõige levinumateks probleemideks  andmete avalikustamine internetis või salvestusseadmete kasutamine,“ resümeeris Andmekaitse Inspektsiooni koostöödirektor Maarja Kirss.

Koostöödirektori sõnul küsisid töövaldkonnas isikuandmete töötlemise kohta nii töötajad, tööandjad kui kliendid. Sageli on probleemiks see, et kui tööandjad on leidnud õigusliku aluse töötajate jälgimiseks,  ei ole lähtutud eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest. Sageli toimub jälgimine liiga ulatuslikult ja privaatsust riivavalt.

Töövaldkonnas uuriti, kas ja millises ulatuses võib koguda kandidaatide kohta andmeid ning kuidas toimida peale töösuhte lõppu dokumentide, kasutajatunnuste, e-posti aadressidega. 

Uus teema andmekaitsespetsialist

Koostöödirektor märkis, et üldjoontes jäi teemade pingerida võrreldes varasemate aastatega sarnaseks, kuid siiski tõi aasta 2018 muutuse enimkäsitletud teemade loetellu. „ Kuna mais hakkas kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus, mis tõi paljudele andmetöötlejatele kaasa andmekaitsespetsialisti määramise kohustuse, siis küsiti 231 korda just selle teemaga seoses.“

Sarnaselt varasematele aastatele registreeriti jätkuvalt kõnesid korteriühistute esindajate poolt. Suuremad mured  olid seotud kas kaamerate kasutamisega ühistu territooriumil või  ühistusisese andmevahetusega.  Aktiivsete küsijate grupina toob koostöödirektor ka välja e-poodide pidajad, kes olid üle vaatamas andmekaitsetingimusi peale üldmääruse kehtima hakkamist.

„Kõige rohkem tuli kõnesid infoliinile maikuu eelviimasel nädalal, vahetult enne üleeuroopalise õigusakti kehtima hakkamist 25. mail. Sel nädalal jõuti vastu võtta 122 kõnet,“ meenutas Maarja Kirss.