Sa oled siin

Inspektsioonil valmis õiguslik analüüs majandusinfo portaalide tegevuse kohta

03.06.2020
Inimene läptopi taga
Lähtudes haldusmenetluse ärakuulamisprintsiibist, andis AKI infoportaalidele vastamiseks tähtaja 10. juuli

Eestis tegutseb mitmeid majandustegevuse andmeid avaldavaid infoportaale, millede tegevuse osas on Andmekaitse Inspektsioon (AKI) alustanud seiret, et selgitada välja kas andmetöötlus vastab andmekaitsereeglitele ja on põhimõtetega kooskõlas.

„Inspektsioon on saanud aastate jooksul sadu murelikke pöördumisi inimestelt, kes on leidnud internetiotsingutulemustest rea linke ettevõtetele, mille kaudu on avalikustatud nende ettevõtlusalaseid, kuid ka muid andmeid,“ kõneles järelevalvedirektor Maris Juha.

Kuigi sellised infoportaalid avalikustavad äriregistrist võetud andmeid selle kohta, millistes ettevõtetes või ühingutes inimene kunagi on osalenud, tehakse seda sageli koos lisaandmetega, mida inimese kohta on õnnestunud hankida - nt ametlikud teadaanded, kohtuotsused, ajaleheartiklid, kinnisvara, võlad, reiting, erakondlik kuuluvus ning isegi CV. Sageli on ka kõik erinevatest allikatest kogutud andmed otsingumootoritele avatud ning see häirib paljusid inimesi, ega ole ka inspektsiooni hinnangul põhjendatud.

Infoportaalidel oluline roll

AKI järelevalvedirektor nentis, et kindlasti on oluline võimalus kontrollida ettevõtte usaldusväärsust ning ettevõtlusega seotud info kättesaadavusega edendada tsiviilkäibe õiguskindlust.

Arvestades, et kui infoportaalide ülesanneteks on tagada ühiskonnale nii juriidilise isiku esindusõiguse ja usaldusväärsuse kui ka lisaks füüsilise isiku krediidivõimekuse kontroll, siis just lähtuvalt nendest ülesannetest tulebki teha andmetöötlustoiminguid ning seejuures järgides eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtteid.

Oma rolli saab inimeste privaatsust kaitstes paremini täita

Andmetöötlejatel tuleb tähelepanu pöörata muuhulgas ka sellele, et oluline on tagada ka andmesubjekti õigused, milleks on saada teada andmete töötlemisest, tutvuda andmetega, esitada oma konkreetsest olukorrast tulenev vastuväide andmetöötlusele. 

Inspektsioon leiab kokkuvõttes, et infoportaalide tegevus on kindlasti vajalik, kuid inimeste andmete kogumine ja avalikustamise viis peab olema korrektne ning andmetöötluse protsess läbipaistev. Inspektsiooni hinnangul vajab infoportaalide andmetöötlus andmekaitsereeglite ja põhimõtetega kooskõlla viimist.
Inspektsioon on koostanud ja saatnud seiresse võetud infoportaalidele tutvumiseks õigusliku hinnangu nende tegevuse osas. „Lähtudes haldusmenetluse ärakuulamisprintsiibist, andsime infoportaalidele tähtaja (10. juuli), mille vältel ootame vastust tegevuse ümberkorraldamise kohta. Et infoportaalid võivad vastuväiteid esitada, ei pea inspektsioon mõistlikuks menetluse käigus koostatud dokumente avalikustada,“ sõnas AKI järelevalvedirektor.

Taust seire läbiviimise kohta

Inspektsioon alustas järelevalvemenetlust infoportaalide üle 2017. aastal, kuid vahepeal muutus õiguskord ning 2018. aasta 25. maist hakkas kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus ning 2019. aasta 15. jaanuarist uus isikuandmete kaitse seadus. Seoses õiguskorra muutmisega on tulnud materjale vaadata ja analüüsida uues kehtivas andmekaitseõiguses.