Sa oled siin

Euroopa vaidleb mõjuhinnangu nimekirjade kooskõlastamise üle

06.07.2018

Euroopa andmekaitsenõukogu juuli alguse koosolekul arutati mõjuhinnangu nimekirjade kooskõlastamist. „Mõjuhinnangu koostajate nimekiri on tõsine proovikivi Euroopa andmekaitsenõukogule“, leiab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Ei üldmäärus ega mõjuhinnangu kohta käiv andmekaitseasutuste ühisjuhend ei anna selgust, kes peab ja kes ei pea mõjuhinnangu tegema. Ei ole normaalne, et karistuse ähvardusel midagi kehtestatatakse, mille ulatus on ebaselge.“

Andmekaitse üldmäärus nõuab ulatusliku andmetöötluse puhul, mis võib põhjustada suurt ohtu, eelneva mõjuhinnangu koostamist. Liikmesriikide andmekaitseasutustel on õigus koostada näidisnimekirjad andmetöötluste kohta, mis vajavad mõjuhinnangut. Piiriülese andmetöötluse osas on vajalik andmekaitsenõukogu kooskõlastus.

Eesti oli esimene riik, kust mõjuhinnangu koostajate nimekiri jõudis juba juunis Euroopa andmekaitsenõukogu laua peale. Hiljem lisandusid Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Soome, Hungari, Leedu ja Poola, veel on tulemas 6-7 riiki.

„Kui nimekirjad saavad esitatud, tuleb järgmiseks nõukogu istungiks, septembri 25. päevaks jõuda kokkuleppele kõiges, milles eelnevalt 2 aasta jooksul ei suudetud Euroopa tasemel kokku leppida,“ kommenteeris Peep, kes soovib, et iga riik saab oma eripära arvestades töösse võtta vastu võimalikult selge ja arusaadava mõjuhinnangu nimekirja.

Eesti nimekiri on kättesaadav andmetöötleja üldjuhendis lk 24 punktis nr 5 „Andmekaitsealane mõjuhinnang“.http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/2018.05.31_andmetootleja_uldjuhend.pdf

Eesti kuulub mõjuhinnangute kohta otsust ettevalmistavasse Euroopa andmekaitsenõukogu juurde kuuluvasse töörühma.