Sa oled siin

Euroopa Kohtu eelotsus: Facebooki fännilehe administraatorid on kaasvastutavad andmetöötlejad

03.08.2018

Euroopa Kohtu 5. juunil 2018 eelotsuse järgi on Facebooki fännilehe administraator andmetöötluses kaasvastutav töötleja. Kasutades Facebooki küpsiseid nii külastajate isikuandmete kogumiseks kui töötlemiseks, tuleb administraatoritel oma fännilehe külastajaid teavitada sellest, milliseid küpsiseid kasutatakse ja kuidas külastajate andmeid töödeldakse.

„Euroopa Kohus leidis selles konkreetses kohtuasjas, et Facebooki fännilehe haldaja peab määrama lähtuvalt oma sihtgrupist ja oma tegevuse juhtimise või müügiedenduse eesmärkidest fännilehe seaded. Samuti võib fännilehe haldaja Facebooki poolt tema kasutusse antud filtrite abil määrata kindlaks selle statistika koostamise aluseks olevad kriteeriumid ja isegi piiritleda isikute kategooriad, kelle isikuandmeid Facebook töötlema hakkab. See tähendab, et Facebook kogub külastajate isikuandmeid, töödeldes neid vastavalt fännilehe haldaja seadistustele. Fännilehe haldaja saab kogutud andmete kasutajastatistikat Facebookilt küll anonüümsel kujul, kuid see ei muuda tõsiasja, et Facebook kogub külastajate isikuandmeid koos fännilehe haldajaga. Kohus leidis, et direktiiv 95/46 ei nõudnud, et juhul kui sama töötlemise eest kaasvastutab mitu isikuandmete töötlejat, et igaühel neist oleks juurdepääs asjasse puutuvatele isikuandmetele,“ kommenteeris Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu.

Eelotsuse tagamaa viib Saksamaa Schleswig-Holsteini liidumaa piirkondliku andmekaitseasutuse korralduseni inaktiveerida koolitusteenuseid pakkuva Wirtschaftsakademie Facebooki fännileht, sest fännilehe pidaja jättis teavitamata, et Facebooki fännilehel kogutakse küpsiste abil külastajate isikuandmeid ning seejärel töödeldakse neid.

Wirtschaftsakademie esitas otsuse peale vaide, milles väitis, et ta pole andmekaitseõiguse järgi vastutav Facebooki poolt andmete töötlemise ega viimase paigutatud küpsiste eest. Need vaidlused jõudsid Saksa liidumaa kõrgeimasse halduskohtusse, kes esitas Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse. Eelotsustustaotluse mh sooviti teada, kas fännilehe haldajat saab direktiivi 95/46 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel) kohaselt võib isikuandmete kaitse eeskirjade rikkumise eest vastutavaks lugeda suhtlusvõrgustikus majutatavat fännilehte haldava üksuse põhjusel, et ta on valinud oma teabe pakkumiseks just selle suhtlusvõrgustiku.

Kohus märgib, et fännilehe haldaja vastutab koos Facebookiga fännilehe külastajate isikuandmete töötlemise eest. Vastutava töötleja all peeti direktiivis 95/46 silmas üksust, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendi ning kelle suhtes kohaldub seega andmekaitse regulatsioon.

Ei ole nõutav, et igal kaasvastutajal oleks juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele. Asjaolu, et fännilehe haldaja kasutab loodud Facebooki platvormi, ei vabasta teda isikuandmete kaitse nõuete täitmise kohustustest.

5. juunil 2018 tehtud kohtuotsus on kättesaadav siit https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ02...

Andmekaitse Inspektsioon on kaasvastutava andmetöötlejana avaldanud oma Facebooki fännilehel ülevaate, milliste seadistuste alusel käib andmetöötlus.https://www.facebook.com/andmekaitseinspektsioon/