Sa oled siin

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis Meta suhtes vastu kiireloomulise siduva otsuse, mis piirab isikuandmete töötlemist isikupärastatud reklaami edastamise eesmärgil

01.11.2023

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis 27. oktoobril vastu kiireloomulise siduva otsuse, milles Iirimaa andmekaitseasutusele kui juhtivale järelevalveasutusele anti korraldus võtta kahe nädala jooksul Meta Ireland Limitedi suhtes vastu lõplikud meetmed. Vastuvõetavad meetmed kujutavad endast keeldu töödelda isikuandmeid isikupärastatud reklaami eesmärgil lepingu täitmise õiguslikul alustel ja õigustatud huvi alusel kogu Euroopa Majanduspiirkonnas. Tegemist on esimese kiireloomulise siduva otsusega, milles kohustatakse järelevalveasutust ettevõtte suhtes püsivaid meetmeid vastu võtma. 

Otsus järgnes Norra andmekaitseasutuse 14. juuli otsusele, millega kehtestati ajutised meetmed Meta suhtes ning sellele järgnenud taotlusele võtta vastu lõplikud meetmed, mis kohalduksid lisaks Norrale ka kõigis teistes Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu leidis, et Meta kohustamine eeltoodud viisil isikuandmete töötlemist lõpetama on vajalik, kuna juba eelmise aasta detsembris vastu võetud siduvas otsuses rõhutati, et lepingu täitmine ei ole sobiv õiguslik alus isikupärastatud reklaami edastamise eesmärgil isikuandmete töötlemiseks. Meta ei ole aga siiani oma tegevust eelmise aasta otsusega vastavusse viinud. 

Iirimaa andmekaitseasutus teatas eile, 31. oktoobril Metale Euroopa Andmekaitsenõukogu kiireloomulisest siduvast otsusest, töötlemiskeeld jõustub nädal pärast teate edastamist.