Sa oled siin

Euroopa Andmekaitsenõukogu tervitab uuendusi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide andmevahetusraamistikus, siiski on murekohti, mis jäävad 

01.03.2023

28. veebruaril võttis Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) Brüsselis vastu hinnangu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide andmevahetusraamistiku (Data Privacy Framework) kaitse piisavuse otsuse eelnõu kohta. Kuigi Euroopa Andmekaitsenõukogu tervitab olulisi täiustusi seal, väljendab EAKN siiski ka muret. See puudutab eelkõige andmesubjektide õigusi, andmete edastamist, erandite ulatust, andmete hulgikogumist ja kahju hüvitamise mehhanismi praktilist toimimist. 

Andmekaitse Inspektsiooni rahvusvahelise õiguse valdkonnajuhi Kirsika Berit Reino sõnul juhib Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamus tähelepanu mitmetele puudustele USA täitekorralduses. Kuigi võrreldes eelmise kaitse piisavuse otsusega on tehtud olulisi täiendusi. „Jäävad küsimused õiguskaitses ning andmekaitsenõukogu on kahtleval seisukohal, kas USA täitekorralduse alusel loodud kohtueelsed ning kohtuinstitutsioonid on oma otsustes iseseisvad ning kas loodud institutsioonide kaebuse läbivaatamise protsess on oma olemuselt isikule piisav,“ märkis Reino. Sarnastele puudustele on juhtinud tähelepanu ka Euroopa Parlament oma 14. veebruari ettepanekus, mis edastati Euroopa Komisjonile.

Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamuse täistekst (inglise keeles).