Sa oled siin

Euroopa andmekaitseasutused: Google rikub eurooplaste õigust privaatsusele

30.12.2013
Andmekaitsedirektiivi kohaselt tuleb isikuandmete kogumisel lähtuda eesmärgikohasuse põhimõttest, kogudes ja töödeldes isikuandmeid üksnes kindlal eesmärgil andmete omaniku nõusolekul ja säilitades neid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul. Detsembris määras Hispaania andmekaitseasutus Google’ile 900 000 eurose trahvi isikuandmete ebaseadusliku töötlemise eest, kuna suurettevõte on oma teenuste kasutamise infot põhjendamatult kogunud ja säilitanud, kombineerib selliseid andmeid omavahel ja kasutab neid suunatud reklaamiks.   Google’i teenuste kasutajad ei saa piisavalt ja selgelt (omakeelset) teavet, milliseid andmeid nende kohta teenuste tarbimise ajal kogutakse ja mis eesmärgil sellist infot pärast kasutatakse. Uurimine tuvastas, et Google filtreerib reklaamide kuvamiseks isegi kasutajate e-kirjavahetust ja selle kaudu saadetavaid dokumente, kuid samal ajal ei teavita ettevõte oma teenuste tarbijaid kavatsusest kasutada niisugust infot reklaami levitamiseks.   Lisaks säilitab Google kasutajate isikuandmeid kindla eesmärgita määramata ajaks, samas piirates mõnikord nende õigust enda kohta käivale infole ligi pääseda, seda muuta või kustutada. Piisavalt ei ole kaitstud ka nn passiivsete kasutajate õigused, kes satuvad Google’i teenustele juhuslikult, nt mõne kolmanda võrgulehe kaudu.   Google on korduvalt kinnitanud, et järgib oma privaatsuspoliitikas Euroopa õigust. Sellele vaatamata käib tema vastu uurimismenetlus veel mitmes Euroopa riigis: Hollandis, Itaalias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Suurbritannias. Euroopa riikide andmekaitseasutuste töörühm – kus osaleb ka Andmekaitse Inspektsioon – valis Google’i suhtes läbiviidava menetluse juhtriigiks Prantsusmaa. Vastavalt kokkuleppele aprillis 2013 käivitatud samaaegse uurimise lõpetasid esimesena hispaanlased. Liikmesriikides toimuvad menetlused peegeldavad kogu Euroopas kasvavat muret isikuandmete mahu pärast, mida haldavad kolmandate riikide pilveteenuste pakkujad.   Allikas: Hispaania andmekaitseasutuse pressiteade Samal teemal vt ka Reuters 19.12.2013