Sa oled siin

Eesti ja Läti andmekaitsjad kontrollisid isikuandmete kaitstust Stockmanni kaubamajas

04.01.2012
Eesti ja Läti andmekaitse asutused teostasid ühisjärelevalve Stockmanni kaubanduskeskustes Tallinnas ja Riias. Järelevalve keskendus isikuandmete kaitsele  töö- ja kliendisuhete raames, sealhulgas otseturustuse nõuetele.

Säärane ühisjärelevalve oli esimene piiriülene koostöö Balti andmekaitse asutuste vahel, mis jätkub ka aastal 2012. Põhja- ja Baltimaade sügavalt põimunud majandused sunnivad ka andmekaitse järelevalveasutusi vastavalt oma tööd korraldama.
Kuigi leiti mõningaid puudusi, mis Stockmanni kaubamajadel tuleb kõrvaldada, võib üldiselt Stockmanni Tallinna ja Riia kaubamajade andmekaitsealase korralduse ja tasemega rahul olla.
Mõlemad andmekaitse asutused soovitasid muuta selgemaks klienditeavitused isikuandmete kogumise, otseturustuse tingimuste ning kliendiandmete sulgemise ja kustutamise osas.
Eesti ja Läti andmekaitseasutused leidsid ühiselt, et Stockmann on hästi korraldanud isikuandmete kaitse töösuhete raames.

Andmekaitse põhimõtted nõuavad, et isikuandmeid võib koguda vaid minimaalsel vajalikul määral, et saavutada soovitav eesmärk. Stockmann peaks selgelt eristama kohustuslikud ja vabatahtlikud andmeväljad kaubamaja kliendikaardi taotluslehel. Nii on kliendile selge, et kaubamaja püsikliendiks saamiseks on vaja vaid ees- ja perekonnanime, teiste isikuandmete usaldamine toimub vabatahtlikkuse alusel.
Seaduse järgi on kliendil alati õigus nõuda oma isikuandmete sulgemist ja kustutamist andmebaasist, seepärast soovitati Stockmannil lisada kliendikaardi taotlusesse osa, mis selgitaks inimestele tema õigust andmete kustutamisele.
Lisaks tõid järelevalve asutused välja, et kui inimene annab kliendikaarti taotledes nõusoleku enesele saata reklaami, võib Stockmann sel eesmärgil küsidagi vaid seda kontakti (posti-, e-maili aadressi, mobiili numbrit jne), millel klient on soovinud reklaami saada.
Eesti ja Läti andmekaitse asutused tänavad Stockmanni Tallinna ja Riia keskusi koostöö ja valmisoleku eest parandada isikuandmete kaitse taset.

 

                                              Heade soovidega,
 

Stiina Liivrand                                                                           Aiga Balode

nõunik                                                                                      asedirektor                  

Andmekaitse Inspektsioon                                                          Läti Andmekaitse Inspektsioon
+372 627 41 34                                                                         + 371 67223131