Sa oled siin

Eelinformatsioon 15.-21. mai

12.05.2017

Esmaspäeval, 15. mail külastavad Andmekaitse Inspektsiooni Palestiina Rahvusvahelise Politseikoostöö töögruppi liikmed, et tutvuda Eesti andmekaitsealase regulatsiooni, inspektsiooni töökorralduse ja meie andmekaitsealase süsteemiga.

Andmekaitse Inspektsiooni tehnoloogiadirektor Urmo Parm osaleb 15.-16. mail Euroopa andmekaitseasutuste tehnoloogia töörühmas Brüsselis. Arutlusele tulevad teemad, mis puudutavad isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise abimaterjale andmetöötlejale rikkumisteadete edastamise kohustuse täitmisel. Samuti arutatakse andmekaitsealaste usaldusmärgiste ning andmetöötlejate sertifitseerimise rakendamist liikmesriikides. Euroopa Komisjon ja Euroopa Lennuohutusamet tutvustavad värsket ettepanekut liikmesriikide õiguspraktika ühtlustamiseks droonide kasutamisel. Droonikasutuse määrusettepanek on avatud kõigile huvilistele arvamuse avaldamiseks. Täiendav info Euroopa Lennuohutusameti lehel.