Sa oled siin

E- privaatsuse määrus ja EAKN seisukoht

16.03.2021

E-privaatsuse määruse vastuvõtmine on protsessis liikunud edasi. Euroopa Liidu liikmesriigid on saavutanud peale pikki vaidlusi kompromissi, kuid see ei ole veel lõplik ühine töövõit. Edasi algavad kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga.

Euroopa Andmekaitsenõukogu (EAKN) leiab, et e-privaatsuse määruse sisustamisel ei saa ära unustada, et elektroonilise side konfidentsiaalsus nõuab konkreetset kaitset. E-privaatsuse direktiiviga on seda juba rakendatud, kuid õigust konfidentsiaalsusele tuleb rakendada edaspidi uue määrusega mistahes sideteenusele.

Side konfidentsiaalsus on põhiõigus, mida kaitseb harta artikkel 7.

EDPB on seisukohal, et e-privaatsuse määrusega tuleb reguleerida täpsemaks küpsiste kasutamist. Määrus peaks praegust olukorda tagasiulatuvalt parandama. Kasutajatele tuleb anda parem kontroll oma andmete üle. Vaja on luua ka tõhus kasutajasõbralik mehhanism, mis võimaldab brauserites ja operatsioonisüsteemides omada kontrolli oma isikuandmete kasutamise üle.

EAKN seisukoht on avaldatud veebilehel. (PDF)