Sa oled siin

Domeeninimede vaidlus lõppenud: internet on avalik hüve

22.11.2011

Täna lõppes Interneti Sihtasutuse ja Andmekaitse Inspektsiooni vaheline vaidlus domeeninimede avaldamise kohustuslikkuse üle. Domeeninimede haldamine on avalik ülesanne, järelikult peab see olema läbipaistev.

Aasta algul kaebas Eesti Interneti Sihtasutus kohtusse ettekirjutuse, mille inspektsioon tegi avaliku teabe seaduse järelevalvajana. Ettekirjutusega kohustati sihtasutust täitma kodaniku teabenõue ja andma talle  välja täieliku nimekirja kehtivatest .ee-lõpulistest domeenidest.

Inspektsioon leidis, et interneti domeeninimede haldamine on avalik ülesanne. Avaliku ülesande täitmisega seotud teave allub avaliku teabe seadusele isegi siis, kui seda ülesannet täidab ametiasutuse asemel eraõiguslik ühing või sihtasutus.

Eestis, nagu enamikus maailma riikides, on interneti domeeninimede haldamine antud eraõiguslikule isikule. Ning nagu enamikus maailma riikides puuduvad ka Eestis sellekohased seadusesätted. Interneti toimimine põhineb rahvusvahelise interneti-kogukonna eneseregulatsioonil.

Selline olukord võimaldaski vaidluse küsimuses, kas avaliku teabe seadus laieneb sihtasutusele, kes haldab domeeninimesid ja esindab Eestit rahvusvahelises interneti-kogukonnas. Kõigi teiste avalike ülesannete täitmist (näiteks haridus- ja sotsiaalasutuste tegevust) reguleerivad ju vastavad seadused. Eesti Interneti Sihtasutus leidiski selle erandliku olukorra tõttu, et ta ei ole avaliku ülesande täitja ega avaliku teabe valdaja.

Nüüdseks on kohtuvaidlus jõudnud lõpule, jättes inspektsiooni ettekirjutuse jõusse. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peebu sõnul on sellega loodud pretsedent - internetidomeenide haldamine on avalik ülesanne ka ilma sellekohase seadusesätteta.
Eesti kodanikele põhiseadusega tagatud õigus küsida teavet avaliku sektori tegevuse kohta on nüüdsest kindlamini tagatud, kuna internet on selgesti üks kaasaja olulisi avalikke hüvesid.