Sa oled siin

Digitaalne euro: kõrgeimate andmekaitse- ja eraelu puutumatuse standardite tagamine

20.10.2023

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor avaldasid 18. oktoobril ühisarvamuse kavandatava määruse kohta, mis käsitleb digitaalset eurot kui keskpanga digiraha. Digitaalse euro eesmärk on anda üksikisikutele võimalus teha makseid elektrooniliselt nii veebis kui ka väljaspool seda täiendava maksevahendina sularaha kõrval.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tunnustavad asjaolu, et kavandatud määruses käsitletakse paljusid digitaalse euro andmekaitseaspekte. Samas esitavad nad mitu soovitust, et paremini tagada isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse kõrgeimad standardid tulevase digitaalse euro jaoks.

Euroopa andmekaitseinspektori Wojciech Wiewiórowski sõnul tervitatakse ja toetakse kavandatavas määruses võetud kohustust tagada veebipõhise digitaalse euro kasutamisel andmekaitse kõrge tase ja võrguvälise digitaalse euro kasutamise veelgi kõrgem kaitsetase.  Ühisarvamuses soovitatakse teha täiendavaid parandusi, et tagada eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õiguse tõhus kaitse. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu aseesimehe Irene Loizidou Nicolaidou hinnangul aitab privaatsuse ja andmekaitse kõrge tase suurendada kodanike usaldust selle uue digitaalse valuuta vastu ning käesoleva ühisarvamuse eesmärk on tagada, et andmekaitse lõimitakse digitaalse euro kavandamisetappi võimalikult vara ja et iga digitaalse euro kasutuselevõtus osaleja andmekaitsekohustused oleksid määruses selgelt kirjeldatud.


Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor jätkavad käesoleva kavandatava määruse arengu jälgimist ja suuniste andmist vastavalt oma kohustustele.

Loe lähemalt!