Sa oled siin

Digiretsepti alusel ravimite kättesaadavus e-apteegist tuleb kiiresti tagada

09.12.2020

8. detsembril osales Andmekaitse Inspektsioon Riigikogu sotsiaalkomisjoni videokoosolekul, kus arutati tekkinud olukorra ja võimalike lahenduste üle digiretsepti alusel ravimite väljaostmist kolmanda isiku poolt e-apteegist. Andmekaitse Inspektsioon toetab kiireid lahendusi, et tagada digiretsepti alusel ravimite kättesaadavus.

Videokoosolekul ei arutatud digiretsepti alusel teisele ravimi ostmist tavalisest apteegist, sest inspektsiooni 30. novembri ettekirjutus-hoiatus e-apteekidele ei keelanud tavalisest apteegist ravimite ostmist teisele inimesele. Apteekidest on saanud ja saab jätkuvalt teisele inimesele teades tema isikukoodi ja ravimi teadmisel osta ravimeid teistele!

Retseptikeskuses on kõik retseptid vaikimisi avalikud

Kuna retseptikeskuses on vaikimisi märgitud kõik retseptid avalikena, leidsid e-apteegipidajad, et neil on inimeste nõusolek retseptiinfo kuvamiseks kolmandatele isikutele. Nimelt on inimesel võimalik ise määrata, kas talle arsti poolt väljakirjutatavad retseptid on avalikud, volitatud või privaatsed. See tähendab, et ta saab määrata, kas neid võib osta ükskõik kes, tema poolt määratud isik või ainult tema ise. Kahetsusväärselt ei ole see teadmine väga laialt levinud ei patsientide ega arstide seas. Arstil on koguaeg olnud ja on jätkuvalt võimalik välja kirjutada volitatud digiretsepti, mis tähendab, et arst saab piirata infosüsteemis avaliku retsepti staatust ning inimene saab digiloos määrata inimesed, kellel on õigus tema retseptiinfot näha või retsepti välja osta.

Andmekaitse Inspektsiooni 30. novembril tehtud ühepäevase täitmistähtajaga otsuse eesmärk oli lõpetada võimalikult kiiresti inimese privaatsuse riivet võimaldav olukord.  Olukorras, kus isikul oli näiteks 5 kehtivat retsepti, siis kuni 1. detsembrini ei olnud mingit piirangut kõiki neid 5 retsepti ka teisel isikul näha. Kusjuures retseptiinfo juures oli ka selgitav märkus, mis liiki ravimiga on tegemist – näiteks antidepressant või kõrgvererõhu vastane ravim.

See, et retseptiinfot sai näha peale oma isiku tuvastamist, ei muutnud paraku riivet olematuks, sest vastupidiselt apteekide poolt väidetule ei saanud andmejälgijast ise inimene näha, kes on retseptiinfot vaadanud, kuna isikule kuvatakse vaatajana üksnes apteek kui isikuandmete töötleja. Sisuliselt sai iga inimene oma naabri, õpetaja või ministri isikukoodi teades vaadata e-apteegi lahenduse kaudu, millist ravimit ta tarbima peab ja ehkki sellest jääb jälg järele retseptikeskusesse ja e-apteeki, ei ole see lihtsasti tuvastatav.

Riigikogu 8. detsembri sotsiaalkomisjoni videokoosolekul otsiti ühiselt lahendust, kuidas e-apteekides taastada digiretsepti väljaostmise võimalus teiste inimeste poolt, aga teha seda nii, et iga inimene saab retseptiomanikuna ise kontrollida, kellele ta retsepti väljaostmiseks õiguse annab.

Inspektsioon on lootusrikas, et toimiv lahendus kiiresti leitakse.

Kui inimestel on huvi  teada, milline apteek ja millal on tema retseptiinfot vaadatud, saab ta seda www.eesti.ee leitava andmejälgija abil retseptikeskusest teha. Kui andmete vaatamise aeg ja apteek tekitab küsimusi, siis selleks, et teada saada, kas keegi teine ning kes täpselt teie andmeid nt e-apteegis vaatas, tuleb pöörduda avaldusega vastava apteegi poole. Apteegil on kohustus oma andmete kohta tehtud päringule vastata 30 päeva jooksul.