Sa oled siin

ChatGPT taastab teenuse Itaalias!

02.05.2023
ChatGPT
ChatGPT taastab oma teenuse Itaalias!

Itaalia järelevalveasutuse pressiteade: USA-s asuv ChatGPT-d opereeriv ettevõte OpenAI saatis Itaalia järelevalveasutustele kirja, milles kirjeldas meetmeid, mida rakendas 11. aprillil antud korralduse täitmiseks. OpenAI selgitas, et on laiendanud teavet Euroopa kasutajatele ja mittekasutajatele, muutnud ja selgitanud mitmeid mehhanisme ning võtnud kasutusele sobivaid lahendusi, et võimaldada kasutajatel ja mittekasutajatel oma õiguste eest seista.
Nende täiustuste põhjal taastas OpenAI Itaalia kasutajatele juurdepääsu ChatGPT-le.

Täpsemalt on OpenAI:

  • koostanud ja seejärel avaldanud oma veebisaidil, mis on adresseeritud kasutajatele ja mittekasutajatele Euroopas ja mujal, milliseid isikuandmeid kogutakse ja milliste koolitusalgoritmide abil neid töödeldakse, tuletades meelde, et igaühel on õigus sellisest töötlemisest loobuda;
  • laiendas kasutajate privaatsuspoliitikat ja tegi selle kättesaadavaks ka registreerumislehel enne kasutajaks registreerimist;
  • andis kõigile isikutele, sealjuures mittekasutajatele, õiguse loobuda oma andmete töötlemise koolitusalgoritmidest ka veebipõhiselt, seda läbi Euroopa kergesti juurdepääsetava sihtotstarbelise vormi;
  • võtab kasutusele "tere tulemast tagasi" lehe teenuste taaskehtestamise korra Itaalias, mis sisaldab linke uuele privaatsuspoliitikale ja isikuandmete töötlemise koolitusalgoritmidele;
  • rakendas mehhanisme, mis saadavad andmesubjektidele ebatäpseks peetava teabe kustutamist, märkides sealjuures, et praegu on selliseid ebatäpsusi tehniliselt võimatu parandada;
  • selgitas kasutajatele suunatud teatises, et jätkab teatud isikuandmete töötlemist, et pakkuda oma teenuseid lepingulisel alusel, kuid töötleb kasutajate isikuandmeid koolitusalgoritmideks oma õigustatud huvide õiguslikul alusel, ilma et see piiraks kasutajate õigust sellisest töötlemisest loobuda;
  • rakendas vormi, mis võimaldab kõigil Euroopa kasutajatel loobuda oma isikuandmete töötlemisest ja filtreerida välja oma vestlused ja vestluste ajalugu koolitusalgoritmide kasutatavatest andmetest;
  • lisati Itaalia registreeritud kasutajatele "tere tulemast tagasi" lehele nupp, millega isikud kinnitavad, et nad on enne teenusele juurdepääsu saamist vanemad kui 18-aastased või on vanemad kui 13-aastased ning on saanud oma vanematelt või eestkostjatelt selleks otstarbeks nõusoleku;
  • lisasid teenuse registreerimise lehele taotluse, kus tuleb täpsustada oma sünnikuupäev, et blokeerida alla 13-aastaste kasutajate juurdepääs ja küsida kinnitust vanemate või eestkostjate antud nõusoleku kohta 13–18-aastastele kasutajatele.

Itaalia järelevalveasutus tunnustab OpenAI rakendatud meetmeid ja kutsub ettevõtet üles täitma 11. aprilli korralduses sätestatud täiendavaid nõudeid; see kehtib eelkõige vanuse kontrollimise süsteemi rakendamise ning teavituskampaania kavandamise ja läbiviimise kohta, et teavitada itaallasi juhtunust, samuti nende õigusest loobuda oma isikuandmete töötlemisest koolitusalgoritmide jaoks.
Itaalia SA tunnustab OpenAI tehtud samme tehnoloogiliste edusammude ja üksikisikute õiguste austamise ühitamiseks ning loodab, et ettevõte jätkab oma jõupingutusi Euroopa andmekaitsealaste õigusaktide järgimiseks.

Itaalia järelevalveasutus jätkab OpenAI-ga seotud teabekogumistegevust Euroopa Andmekaitsenõukogu loodud rakkerühma töö all.

Rome, 28 April 2023