Sa oled siin

BUSINESSEUROPE: isikuandmete kaitse ja andmete vaba liikumine vajavad paremat tasakaalu

05.12.2013
Euroopa tööandjate katusorganisatsioon BUSINESSEUROPE pole rahul Euroopa uue andmekaitseraamistiku kavaga, kuna nende hinnangul on seal isikuandmete kaitse ja andmete vaba liikumine ühisturul tasakaalust väljas. Organisatsioon peab isikuandmete kaitse kõrval oluliseks tõsta EL-i infomajanduse konkurentsivõimet ja täpsustada andmekaitseasutuste pädevust. BUSINESSEUROPE’i peadirektor Markus J. Beyrer saatis vastava märgukirja Euroopa Nõukogule, kes arutab 5.–6. detsembril Vilniuses justiits- ja siseküsimusi. Ettevõtjad ootavad ühisturul õiguskindlust ja ühtseid reegleid, seega peab organisatsioon oluliseks luua e-kaubanduse jaoks selge ja tõhus regulatsioon, mida on võimalik lihtsasti rakendada. Samuti paneb BUSINESSEUROPE ette ühtlustada liikmesriikide andmekaitseasutuste pädevust, kohustusi ja volitusi. BUSINESSEUROPE’i 02.12.2012 kirjaga on võimalik tutvuda siin >>