Sa oled siin

Berlin Group võttis vastu telemeetria ja diagnostikaandmete töötlemist selgitava dokumendi

10.11.2023

Rahvusvaheline tehnoloogiaalane andmekaitse töörühm, mille tööd koordineerib Saksa föderaalne andmekaitseasutus ja kuhu kuulub ka Eesti, võttis vastu telemeetriat ja diagnostika andmetöötlust käsitleva dokumendi.  See toetab konkreetseid tootjaid praktiliste soovitustega, mis aitavad luua privaatsussõbralikumaid telemeetria- ja diagnostikafunktsioone.

Telemeetria tegevuste  all koguvad rakendused ja operatsioonisüsteemid sageli suurel hulgal isikuandmeid. Sageli ei teavitata kasutajaid piisavalt ja ei järgita andmekaitse põhimõtteid, nagu eesmärgipärasus ja andmete minimaalsus. Dokumendis selgitatakse  erinevad telemeetriafunktsioonide probleeme ja riske, lisaks antakse praktilisi soovitusi, et see vastaks privaatsusnõuetele.

Telemeetria- ja diagnostikaandmed on andmed, mida seadmed ja rakendused koguvad kasutamise ja selle käigus ilmnenud tõrgete kohta. Näiteks teave selle kohta, kui sageli või millal kasutajad rakenduse teatud funktsioone kasutavad. Isegi näiliselt kahjutute juhtumite korral võivad andmed olla otseselt kokku viidavad konkreetse kasutajaga. Näiteks kui kogutakse andmeid süsteemi vigade kohta.

Töörühm kutsub kõiki sidusrühmi üles teadvustama, et andmekaitse põhimõtted kehtivad ka telemeetria- ja diagnostikaandmete puhul. Dokumendi praktiliste soovitustega rõhutatakse, et kvaliteedi tagamise seisukohalt olulisi funktsioone on võimalik rakendada privaatsust järgival viisil.

Töödokumendiga saab tutvuda siin!