Sa oled siin

Balti riikide isikuandmete kaitse järelevalveasutuste kohtumine

25.10.2022

20.-21. oktoobril toimus Vilniuses Balti riikide andmekaitse järelevalveasutuste (Andmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) töökohtumine, mis jätkab asutuste iga-aastase kohtumise traditsiooni. Kohtumisel tutvustasid järelevalveasutused oma tegevust ja arutasid käesoleva aasta aktuaalsemaid teemasid. 

Leedu järelevalveasutuse juht Raimondas Andrijauskas selgitab: "Hindame väga kõrgelt võimalust kohtuda kolleegidega teistest riikidest. Meie koostöö aitab leida parema võimaluse järelevalvetegevuse käigus ette tulevate probleemide lahendamiseks, kui arutleme, jagame kogemusi ja võrdleme erinevate riikide praktikaid."

Sel aastal pööras Leedu andmekaitseasutus erilist tähelepanu teemadele nagu kohtupraktika rakendamine videovalve valdkonnas, rahumeelsete kokkulepete kohaldamine ja muudatused isikuandmete kaitse seaduses.

Läti järelevalveasutuse juhi Jekaterina Macuka sõnul aitavad koostöökohtumised erinevate riikide praktikat ühtlustada. "Kohtumised kolleegidega teistest Balti riikide andmekaitse järelevalveasutustest on alati täis sisukaid arutelusid ja lahendustele suunatud. Meil on sarnased väljakutsed ja me võrdleme erinevusi oma lähenemisviisides, et õppida ja oma tööd paremini teha. Igalt kohtumiselt saame koju kaasa võtta uusi ideid, kuidas digiajastul seatud sihtideni jõuda ja oma eesmärke täita."

Sellel kohtumisel juhtis Läti järelevalveasutus tähelepanu andmete säilitamise küsimusele elektroonilise side seaduses, andmekaitseametnikke puudutavatele küsimustele ning EL’i isikuandmete kaitse üldmääruse, E-privaatsuse direktiivi ja järelevalveasutuse volituste koostoimele.

Eesti Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis lisab: "Paljudel juhtudel on süsteemne lähenemisviis isikuandmete kaitset puudutavate probleemide ennetamiseks parim lahendus. Järelevalveasutuste tihedam koostöö aitab kaasa isikuandmete töötlemise tõhusamale ja järjepidevamale järelevalvele Balti riikides. Veelgi enam - kohtumistel loodud head suhted ja tihedam koostöövõrgustik kolleegidega meie naaberriikidest aitavad ka igapäevatöö takistusi paremini ületada."

Ka Eesti järelevalveasutus tutvustas kohtumisel oma selle aasta peamisi fookusteemasid. Inspektsioon andis ülevaate videovalve valdkonna kaasustest ja kaamerate kasutamise juhendist ning tutvustas nii uusi juhiseid kui ka kavandatavaid järelevalvetegevusi maksehäirete avaldamise osas.

Tänavusel kohtumisel keskenduti eelkõige andmetega seotud rikkumiste ja olulisemate kaebustele. Kõik kolm järelevalveasutust tutvustasid oma vahetulemusi ühisjärelevalves sõidukite lühiajalise renditeenuse osutajate üle. Ühisjärelevalve lõpparuanded on praegu koostamisel. Samuti lepiti kokku, et jälgitakse olukorda igas riigis, et otsustada, milline sektor valitakse järgmise aasta ühisjärelevalvesse.
 

Loe ka 2021. aasta koostöökohtumise kohta