Sa oled siin

Balti andmekaitsjad viisid läbi ühisjärelevalve Radisson Blu hotellides

16.01.2013

Eesti, Läti ja Leedu isikuandmete kaitse järelevalveasutused viisid läbi ühise järelevalve Balti riikide Radisson Blu Hotel kaubamärki kasutavas üheksas hotellis.
Ühisjärelevalve käigus kontrolliti klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise vastavust seadustele. Olukord on üldjoontes nõuetele vastav, kuid hotellid (sh Eestis asuvad 2 hotelli) said soovitusi isikuandmete töötlemise paremaks korraldamiseks.

Andmekaitsjad seadsid huvi rõhuasetuse isikuandmete säilitamise tähtaegadest kinnipidamisele, jälgimisseadmestiku kasutamisele ning otseturustusteadete saatmisele. Hotellides on kasutusel ühine broneeringusüsteem ja kehtestatud üldsõnaline Rezidori kontserni privaatsuspoliitika, kuid isikuandmete töötlemine Balti riikide üheksas hotellis on korraldatud erinevalt.

Kuigi andmekaitseasutused võisid üldiselt isikuandmete töötlemisega Radisson Blu Hotel kaubamärgiga hotellides rahule jääda, said hotellid soovitusi isikuandmete töötlemise paremaks korraldamiseks:
Eesti isikuandmete kaitse seaduse ja turismiseaduse koosmõjust tulenevalt peaks isikuandmeid säilitama maksimaalselt 2 aastat, praegu võimaldab elektrooniline süsteem teatud juhtudel säilitada andmeid tähtajatult. Inspektsioon on seisukohal, et andmete säilitamise tähtaeg peaks ühtima paberkandjal olevate andmete säilitamise tähtajaga.

Jälgimisseadmestiku kasutamine on majutusettevõtteis lubatud vaid turvalisuse tagamise eesmärgil. Kõiki, kes satuvad kaamerate vaatevälja, tuleb kaamerate kasutamisest teavitada ning teavitusele tuleb lisada andmete töötleja nimi ning kontaktid. Hotellid on võtnud kasutusele küll videovalve kasutamisest teavitavad sildid, kuid need on võrdlemisi väikeste mõõtmetega ning neil puudus andmetöötleja kohta käiv informatsioon. Kui kogu hoone üldkasutatavad alad on jälgimise all, siis peaks olema vastav märgistus ka sisealal, mitte vaid hotelli peasissekäigu juures.

Otseturustusteadete saatmise osas märkusi ei olnud. Hotellid ise otseturustusteadete saatmisega ei tegele, reklaamteateid saadab Brüsselis asuv Rezidori kontserni peakorter.

Ühisjärelevalvete põhieesmärk on tõsta ettevõtteis isikuandmete töötlemise alast teadlikkust. Samuti peavad Balti andmekaitsjad oluliseks, et inimesed ei peaks naaberriiki minnes unustama koju eraelu kaitse alaseid õigusi. Baltimaade majandused on tihedalt lõimunud. Kolme asutuse piiriülene koostöö ja ühisjärelevalved jätkuvad ka tulevikus.
 

Head soovides,

Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsioon
627 41 34
55 666 000
 

Aiga Balode
Läti Andmekaitse Inspektsioon


Dijana Śinkúniené
Leedu Andmekaitse Inspektsioon