Sa oled siin

Avalikul kooli üritusel pildistamist isiklikul otstarbel ei saa keegi ära keelata

04.02.2019

Andmekaitse Inspektsioon soovitab suhtuda kriitiliselt mitteametlikesse väljaütlemistesse seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulevate keelamistega. Kahjuks on sellel teemal levimas väärinfot, mis külvab asjatult paanikat. Andmetöötluspõhimõtted ja sellest tulenevad nõuded pole põhimõtteliselt viimase kümnendi jooksul muutunud ning ka kooli üritustel on pildistamiseks kehtima jäänud endised põhimõtted. 

Käsitleme olukorda, kus haridusasutus on keelanud vanematel igasuguse pildistamise avalikul üritusel nagu laste jõulupidu.

Inspektsioon soovitab teha vahet sellel, kas on avalik üritus (ei ole nimede ja nägude kontrolli) või kinnine (nt tund, kutsetega kontsert). Keegi ei saa keelata erasikule avalikul üritusel pildistamist ning saadud fotot oma pereringis või sõpradega vaadata (isiklikul otstarbel töödelda). Kui tegu on jõulupeo või kooliaktusega, siis need on avalikud üritused.

Kui avalikul üritusel tehakse pilt isiklikuks otstarbeks ja sinna jäävad peale äratuntavalt teised inimesed, pole selle tegemiseks teiste nõusolekut vaja. Kui aga pilti soovitakse avalikustada määramatule hulgale isikutele, sel juhul peab olema veendunud, et pildile jäänud isikud on ka sellega nõus. Kõik inimesed, kes teistest pilte avalikustada soovivad, peavad enne küsima nende nõusolekut.

Arvestama peab ka laste huve

Osad vanemad ei ole teadlikult ise oma lapsest pilte avalikustanud kuniks nad ei tea, mida nende laps sellest arvab ja sel juhul võib tekkida väga ebaõiglane olukord, kui keegi teine nende lapse kohta andmeid rohkem avaldab. Tõenäoliselt ei ole ka Eestis kauged kohtuvaidlused, kus lapsed ei ole nõus, et nende Instagramis aktiivselt tegutsevad vanemad nende kohta nõusolekuta pilte avalikustavad.

Inspektsiooni arvates peaksid vanemad enne pildistamise ära keelamist mõtlema ka sellele, kuidas see mõjub lastele, kui neid olulistel hetkedel „nurka seisma“ jäetakse ja oma kaaslastest eraldatakse. Lähtuma peaks alati ikkagi lisaks tervele mõistusele laste huvidest, sest kahjuks nemad ei saa ise otsustada. Siiski on juhtumid, kus vanemad keelavad oma lapse pildistamise ja lapse isikuandmete kasutamise ära, pigem erandlikud. Sellisel juhul soovitab inspektsioon lähtuda koolil lapse soovist ja arvestada lihtsalt sellega, et vanem ei ole andnud nõusolekut foto avalikustamiseks.

Oletame, kui klassijuhataja keeldub pildile minemast põhjendades seda andmekaitsega, siis põhjusena on see kaheldav, kuna õpetajana töötades tuleb arvestada olemasolevat traditsiooni ning tema osalusega klassipiltidel arvestatakse. 

Inspektsioonile on teada juhtumid, kus koolidelt nõuavad karme reegleid ka tülis olevad vanemad. Selgitame, et haridusasutused vastutavad ainult asutuse poolt andmete töötlemise eest ja edasist vanemate ja laste vahelist suhtlust nemad reguleerida ei saa.

Kõik taandub paraku inimestevahelistele suhetele. Probleemid ja kaebused tekivad ainult siis, kui tehakse midagi kellegi teadmata. Inspektsioon palub olla kõigil mõistvad ja avatud ning omavahel rohkem rääkida ja asjades kokku leppida.

Kadri Levand

Andmekaitse Inspektsioon

vaneminspektor