Sa oled siin

Avaliku teabe veebiürituse kokkuvõte

09.10.2023

Avaliku teabe päeva tähistatakse juba 2002. aastast, kus avaliku teabe asutused üle maailma juhivad tähelepanu riigi läbipaistvusega seotud teemadele. Nagu ka inspektsioonil, siis on ka avaliku teabe päeva tähistamise eesmärk, tõsta teadlikkust. Seetõttu toimuski 2. oktoobril Andmekaitse Inspektsiooni veebiüritus, mis oli suunatud erinevatele ametitele, ministeeriumitele ja nende hallatavatele riigiasutustele, samuti teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja kohalikele omavalitsustele.

Päeva juhtis inspektsiooni jurist Geili Keppi ja päeva avaettekande tegi inspektsiooni jurist Elve Adamson, kes andis ülevaate riigiasutuste dokumendiregistrite seire tulemustest. Lisaks selgitas, kuidas peaksid asutused käituma teabenõudeid saades ja andis ka mõned praktilised soovitused, kuidas saaksid asutused vältida enamlevinud eksimusi.

Advokaadibüroost TRINITI tegi päeva teise ettekande vandeadvokaat Maarja Pild, kes ühtlasi ka ise nõustab oma töös isikuid ja asutusi avaliku teabe küsimustes. Oma kogemuste põhjal andis ta teabenõudjate esindajana hinnangu sellele kui kergelt on võimalik teavet asutustest saada, millised on kõige suuremad probleemid ning kas teabenõudjate vaatest on ligipääs teabele piisavalt lihtne ja läbipaistev.

Natukene teisel teemal, kuid siiski teabele juurdepääsust rääkis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti digiteenuste osakonna juhataja Raul Kallas, sest võrdne juurdepääs teabele ja teenustele on avaliku sektori asutuste läbipaistvuse tagamisel samuti lahutamatuks osaks. Tema jutustas ameti kogemuslugu Bürokrati kasutamisega. Bürokratt on juturobotite koosvõimeline võrgustik, mille eesmärgiks on võimaldada inimesel asutustelt vestlusakna kaudu infot saada ja ka lihtsamaid teenuseid tarbida. 

Avaliku teabe päeva üritus oli äärmiselt populaarne ja täname kõiki, kes osalesid. Kes soovib veebiüritusest ka ise osa saada, siis ülekannet on võimalik vaadata SIIT.