Sa oled siin

Automüüjate teadlikkus eCall-süsteemi toimimispõhimõtete kohta ei ole piisav

08.01.2019

Möödunud aasta lõpus Andmekaitse Inspektsiooni läbiviidud eCall seire tulemuste põhjal on automüüjate teadmised automaatse hädaabiteavitussüsteemi toimimise kohta liiklusõnnetusse sattumisel üsna vähesed, selgus Andmekaitse Inspektsiooni poolt läbiviidud kaheksa automüüja vastuste kokkuvõttest.

Sõidukite „nutistumine“ on toimunud viimastel aastatel väga kiires tempos. Kaasaegseid sõidukeid varustatakse erinevate tehnoloogiliste lahendustega, mis töötlevad andmeid sõiduki tehnilise seisundi, juhi sõidumaneeride kohta ja samuti marsruudi osas. Uue nõudmisena peavad kõik M ja N kategooria sõidukimudelid, mis on saanud tüübikinnituse alates 2018. aasta 31. märtsist, omama hädaabinumbril 112 põhinevat eCall-süsteemi.

„Teadlikkus eCall-süsteemi toimimise kohta oli vähene või täielikult puudulik,“ resümeeris omaalgatuslikult läbiviidud eCall süsteemi seire tulemusi inspektsiooni andmeturbeinspektor Ain Kivistik, kelle sõnul on ülimalt oluline, et nii automüüjad kui sõidukijuhid oleks informeeritud, kuidas ja milliseid andmeid sõiduk eCall süsteemis töötleb ning kas ja kellele edastab. Inspektsioon tõi välja, et kui kogutavaid andmeid on võimalik juhiga siduda ehk isikustada on tegemist isikuandmete töötlemisega ning sellisele andmetöötlusele kohalduvad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded.

Inspektsioon soovitas automüüjatele eCalliga seonduv andmetöötlus ja info edastamine üle vaadata ning viia kasutusjuhend koostöös tootjaga vastavusse Euroopa Liidu nõuetega. Näiteks peab vastav andmekaitsealane info olema sõiduki kasutusjuhendis kättesaadav.

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi eCall seire 2018. aasta oktoobris ja novembris. Kuna seire tõi välja üldise vähese teadlikkuse, jääb eCall süsteem jätkuvalt ameti huviorbiiti ning vastavaid seireid on plaanis lähitulevikus korrata.

Seire kokkuvõte.