Sa oled siin

Aruanne Google Analytics ja Facebook Business Tools´i kasutamisest

20.04.2023

Euroopa andmekaitse järelevalveasutused on välja andnud aruande rakkerühma töö tulemuste kohta, mis loodi selleks, et uurida 101 kaebust, mille noyb esitas pärast Euroopa Kohtu Schrems II kohtuotsust.

Aruandes esitatakse töörühma liikmete ühised seisukohad ja teave esimeste asjaomaste juhtumite tulemuste kohta. Mitmed järelevalveasutused, sealhulgas Andmekaitse Inspektsioon ise, on andnud veebisaitide haldajatele korralduse täita IKÜM-i V peatüki (Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele) nõudeid ja vajadusel peatada andmeedastus.

Töörühm moodustati 2020. aasta septembris, et edendada järjekindlat lähenemist 101 identse kaebuse käsitlemisel, mille Noyb esitas EMP andmekaitseasutustele, mis puudutavad veebisaitidel olevaid tööriistu Google Analytics ja Facebook Business Tools ning sellele järgnevat isikuandmete edastamist USA-sse.