Sa oled siin

Andmekaitse seirab isikuandmete kasutamist jaekaubanduses

13.05.2013

Inspektsioon seirab Eesti 40 suurema jaemüügiga tegeleva ettevõtte kodulehti. Seire eesmärk on saada laiaulatuslik ülevaade tingimustest ja praktikatest, kuidas kauplused kasutavad kliendikaartide ja sooduskampaaniate raames kogutud isikuandmeid. Ajavahemikul 6.-10. mai vaadatakse üle suuremate kauplusekettide kliendiprogrammide tüüptingimused.

Andmekaitse Inspektsioon asub läbi vaatama suuremate jaemüügiga tegelevate ettevõtete kodulehti, et analüüsida neil avaldatud kliendiandmete töötlemise tingimusi. Eraettevõtteile privaatsuspoliitika avaldamist seadus ette ei näe, kuid isikuandmete kogumine, tarbimisharjumuste analüüsimine või muul viisil isikuandmete kasutamine peab käima kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.


Kaubanduskettide suured kliendiandmebaasid tekivad tavaliselt kliendikaardi väljastamise või loosimiskampaaniate käigus. Senine praktika on näidanud, et inimesed ei tea, millisteks tegevusteks kauplustele nõusolek anti, see võib olla tingitud inimese enda vähesest huvist, aga ka ettevõtte puudulikust infost andmete kasutamise kohta. Andmetöötleja kohustus on teha kättesaadavaks isikuandmete töötlemise tingimused – millisel eesmärgil andmed kogutakse, kaua säilitatakse, kellele edastatakse jne.

 

Andmekaitse Inspektsioon võtab vaatluse alla toidupoodide, sporditarvete, riiete- ning jalanõumüügiga tegelevate ettevõtete kodulehed. Samuti tuntakse huvi kliendiandmete kasutustingimuste vastu meelelahutusasutuste, elektroonika-, ilutoodete-, ehitus- ja tarbekaupu müüvate ettevõtete kodulehtedel.

 

Seire toimub andmekaitse järelevalveasutuste ülemaailmses koostöös ühiselt peetava Interneti rehitsemise päeva (Internet Sweep Day) raames. Tegemist on nädalaga, kus iga riigi andmekaitse asutus suunab oma tegevuse inimeste teadlikkuse kasvatamisele isikuandmete kaitsega seotud õigustest ja valib seiramiseks ühe oma riigis tundliku sektori.