Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Ülikooli selgitus olümpiaaditulemuste avalikustamise kohta

08.09.2023

Avalikkuses käib elav arutelu selle üle, kui kaua peaksid olema olümpiaaditulemused internetis nähtavad. Arutelu lähtepunkt on Tartu Ülikooli teaduskoolile saadetud Andmekaitse Inspektsiooni ettepanek, milles paluti vaadata üle olümpiaaditulemuste avalikustamise protsess, et tagada parem isikuandmete kaitse. Kahjuks on liikvele läinud legend, et inspektsioon on keelanud olümpiaaditulemuste avaldamise, mis ei vasta tõele. 

Oluline on rõhutada, et Andmekaitse Inspektsioon ei ole teinud Tartu Ülikooli teaduskoolile ettekirjutust ega andnud korraldust andmete avalikustamine lõpetada. Ettepanekute täpsema sisuga on võimalik tutvuda inspektsiooni avalikus dokumendiregistris. 

Ettepanekus soovitatakse Tartu Ülikooli teaduskoolil arutada Tartu Ülikooli andmekaitsespetsialistiga, millisel eesmärgil ja ulatuses andmeid veebilehel avalikustatakse ning kas senine avaldamise aeg on jätkuvalt asjakohane. Praegu on andmed avalikud 30 aastat, kuid nüüd tuleks mõelda, mis on selle eesmärk, milliste andmetega on seda võimalik saavutada ja kas teha seda nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Inspektsioon ei kirjutanud ette avalikustamise tähtaega, kuid on soovitanud läbi mõelda andmete avaldamise ja säilitamise protsessi ning eesmärgid. 

Tartu Ülikooli teaduskool teeb Andmekaitse Inspektsiooni ja olümpiaadide žüriidega igakülgset koostööd, selgitamaks välja, millistel tingimustel oleks võimalik avalikustada olümpiaaditulemusi nii, et see vastaks eri huvirühmade ootustele, kuid oleks ka õiguslikult korrektne. Selleks, et oleks aega erinevate huvirühmade kaasamiseks, on Tartu Ülikooli teaduskool taotlenud ettepanekutele vastamise tähtaja pikendamist, mille inspektsioon ka rahuldas. Analüüsi tulemused selguvad oktoobri lõpus.          


Pille Lehis, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor
Ana Valdmann, Tartu Ülikooli teaduskooli direktor, [email protected]