Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsiooni aastaettekanne Riigikogu põhiseaduskomisjonile

14.05.2012

Täna teeb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep aastaettekande Riigikogu põhiseaduskomisjonile. Seadusandjad saavad ülevaate olukorrast isikuandmete ning avaliku teabe alal. Isikuandmete väärkasutamisega seotud kaebuste hulk on viimasel viiel aastal kasvanud seitse korda. Avaliku teabe alased kaebused vähenevad.

Avaliku teabe alal oleme võtnud aktiivse ennetava ja koordineeriva kursi: valdkonda kattev üldjuhend, asutuste võrdlevad seired, sajad konkreetsed soovitused, ulatuslik koolitus, asutustesse koordinaatorite määramine. Uus kurss on tõhusam kui varasem kaebusepõhine reageerimine. Seda kinnitab fakt, et avaliku teabe alased kaebused (vaided) on vahemikus 2008-2011 vähenenud kolm korda (137-lt 46-ni).

Isikuandmete alal on märgatav üldise teadlikkuse kasv. Kaebuste arv on viie aastaga (2007-2011) tõusnud seitse korda (110-lt 818-ni). Neli korda kasvas samal ajal selgitustaotluste arv (251-lt 940-ni). Aastas kasutab inspektsiooni nõuandetelefoni kuni tuhat inimest.

Mullune olulisim juhend hõlmas isikuandmete kasutamist töösuhetes. See on praktiliseks abimaterjaliks, kuidas töötajat kontrollida ning tema kohta teavet koguda ja kasutada, järgides samas tema õigust eraelule. Juhend hõlmab ka tööotsijaid ning endisi töötajaid.

Lisaks siseriiklikule teavitus- ja järelevalvetööle alustasime rahvusvahelist koostööd Balti kolleegidega. Auditeerime piiriüleseid suurettevõtteid nende töötajate ja klientide isikuandmete alal.

Mullu oli suurimaks probleemiks rahvastikuregistri väärkasutus. Seda aitas kontrolli alla saada infovahetus Siseministeeriumiga (andmekogu pidajaga), karmim karistuspoliitika ning ajakirjandus, kes teema avalikkuse ette viis.

Samasugust nulltolerantsi kavatseme rakendada ka tervishoiusektoris – käivitasime koostöö Terviseameti ning e-tervise sihtasutusega.

Tundlikele andmekogudele ametialase juurdepääsu kasutamine isiklikuks uudishimuks on vildakas harjumus, mis tuleb välja juurida”, nentis Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Euroopa Liidu tasandil on keskseks teemaks andmekaitseõiguse reform. Näeme väljapakutud eelnõus mitmeid puudusi ja ülereguleerimist. Inimeste õiguste kaitse isikuandmete alal võib aeglasemaks muutuda. Halduskoormus suureneb. Samuti näeme riske meie ühiskonna harjumuspärasele avatusele.

Andmekaitse Inspektsiooni mulluse aastaettekandega saab tutvuda.
Heade soovidega,
Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsiooni nõunik
627 41 34 ja 55 666 000