Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsioon võtab fookusesse teabenõuete täitmise

09.05.2017

9. mail annab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonnast. Möödunud aasta kokkuvõttest selgus, et inspektsioonile teeb avaliku teabe valdkonnas peamiselt muret asutuste mugavus ja ebatäpsus teabenõuetele vastamisel.

Üsna sageli ei peeta teabenõuete täitmisel kinni seaduses sätestatud tähtaegadest ning seetõttu jõuab teavet soovinud inimene pahatihti oma murega enne inspektsiooni poole pöörduda, kui teabevaldajalt vastuse saab. Sagedaseks probleemiks on ka see, et teabenõude täitmisest keeldumisel ei selgitata keeldumise põhjuseid, kuigi seadus seda nõuab.

"Nende murettekitavate nähtuste vähendamiseks on plaanis kaks meedet. Esiteks viime tänavu läbi suurema arvu kohapealseid kontrolle – hindame ennetavalt, kui hästi-halvasti võimaldab asutuse töökorraldus ning personali ettevalmistus avaliku teabe seaduse nõudeid täita," selgitas inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. "Teiseks hakkame taoliste vahelejäämiste korral kasutama inspektsioonile antud õigust nõuda vastutava ametniku suhtes distsiplinaarasja algatamist," lisas Peep.

Plaanitud kontrollkäigud hõlmavad asutuse infohalduse korraldust tervikuna.

Mullu kasvas ka avaliku teabe eraõiguslike valdajatega seotud vaiete arv, põhjuseks niihästi õiguslik komplitseeritus kui ka teabevaldajate madal teadlikkus. Ka selles osas on inspektsioonil kavas jätkata selgitus- ja teavitustöö tegemist.

Isikuandmete kaitse valdkonnas on inspektsiooni põhitähelepanu nii tänavu kui ka tuleval aastal suunatud uue andmekaitseõiguse sujuvale ning Eesti oludega arvestavale rakendamisele.

Aastaaruande tervikteksti leiab inspektsiooni kodulehelt.