Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis võimalikke puudusi karistusandmete arhiveerimise süsteemis

27.02.2013
Andmekaitse Inspektsioon kontrollis väiteid, et puudused karistusandmete arhiveerimise süsteemis takistavad juhiloa väljastamist. Kontrolli tulemusena leiti, et asutuste tegevus oli õiguspärane. 

Tänases Päevalehes ning Delfis ilmunud artiklis „Bussijänesed ei saa juhilube teha“ viidati, et vigade tõttu karistusandmete töötlemises keeldub Maanteeamet õigusvastaselt sõiduki juhiloa väljastamisest. Liiklusseaduse kohaselt ei väljasta Maanteeamet juhiluba isikule, kellel on kehtiv karistatus liiklusalaste süü- või väärtegude eest. Artiklis kirjutati, et juhiloa taotlejale sai takistuseks hoopis Tallinna munitsipaalpolitsei määratud väärteokaristus piletita sõidu eest. Väidetavalt tekkis probleem sellest, et liikluskaristusi ei eristatud arhiveerimisel teistest süütegudest. 

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis, kas tegu võib olla isikuandmete kaitse seaduse rikkumisega. Isikuandmete töötlemisel andmekogudes kehtib muuhulgas andmekvaliteedi nõue. Samuti kehtib nõue, et igaühel on õigus vaidlustada tema kohta andmetöötlussüsteemides tehtud automaatseid otsuseid. Niihästi andmekvaliteedi kui automaatsete otsuste asjus võib inimene oma õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni. 

Kontrollimise tulemusel leiti, et Maanteeameti ja karistusregistri tegevus oli õiguspärane. Karistatus kustub ja karistusandmed arhiveeritakse teatud aja jooksul pärast karistuse ärakandmist – näiteks väärteotrahvi korral aasta pärast trahvi tasumist. Kuid see aegumine peatub, kui inimesele määratakse uusi karistusi. Antud näites peatus liiklusalase süüteo eest määratud karistatuse aegumine selle tõttu, et samale isikule määrati veel enne liiklusalase karistatuse kustumist uus väärteokaristus. Sellel, millise teo eest uus karistus määrati, ei ole eelmise karistatuse kustumisel mingit tähtsust. 

Lugupidamisega,
Kaja Puusepp
järelevalvedirektor peadirektori volitusel