Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsioon jagab soovitusi sujuvamaks üleminekuks uuele andmekaitseõigusele

23.04.2018

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep esitas möödunud nädalal põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile ettekande, milles võttis kokku möödunud 2017. aasta. Ühtlasi jagas inspektsiooni peadirektor aastaettekandes soovitusi ka sujuvamaks üleminekuks uuele andmekaitseõigusele.

Nii möödunud kui ka käesoleval aastal on inspektsiooni prioriteediks üleminek uuele andmekaitseõigusele. Viljar Peep on aastaraamatu eessõnas välja toonud, et isikuandmete kaitse üldmäärus pakub võimalusi tasakaalukaks ja paindlikuks rakendamiseks. Need võimalused tuleks ära kasutada, arvestades Eesti digiarengut, ühiskonna avatust ning ettevõtete-asutuste väiksust.

Samuti rõhutab Peep, et uue andmekaitse- ja küberturbeõiguse rakendamist tuleb ära kasutada teabehalduse ja infoturbe taseme tõstmiseks Eesti ettevõtetes ja asutustes – tõstame oma konkurentsivõimet, ennetame uusi ohtusid, loome uusi võimalusi.

„Iga asi algab inimestest – hoolitsege, et Teie organisatsioonis  oleks olemas vajalik andmekaitse- ja infoturbe-alane oskusteave. Kuid arvestage, et seaduse ees vastutab mitte andmekaitsespetsialist, vaid ettevõttes juhatus ning asutuses selle juht – samamoodi nagu näiteks raamatupidamise või maksukohustuse eest,“ soovitas Peep aastaraamatu eessõnas ettevõtjatele ja asutuse juhtidele.

Kuna uus andmekaitseõigus puudutab nii avalikku kui ka erasektorit, on aastaraamatu sissejuhatuses soovitused sujuvamaks üleminekuks isikuandmete kaitse üldmäärusele jagatud kaheks: soovitused ettevõtjatele ja soovitused asutuste juhtidele.

Samuti jagas Peep aastaraamatu eessõnas soovitusi ka justiitsministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Riigi Infosüsteemi Ametile.

Aastaaruande tervikteksti leiab inspektsiooni kodulehelt.