Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsioon ja Maanteeamet tõhustavad liiklusregistri andmete kasutamise kontrolli

13.11.2013

Andmekaitse Inspektsioon ja Maanteeamet alustavad tihedamat koostööd, et tõhustada liiklusregistrisse kogutud andmete kasutamise kontrolli ja vahetada omavahel väärkasutusinfot, mille põhjal süüdlasi karistada. Koostöö eesmärk on korrastada registriandmete kasutamist kolmandate isikute poolt, kes moodustavad andmekasutajate enamiku. Selleks allkirjastasid inspektsiooni peadirektor Viljar Peep ja ameti peadirektor Aivo Adamson 13. novembril 2013 koostööleppe.

Maanteeameti hallatav liiklusregister koondab andmeid juhilubade ning sõiduki omamise või kasutamise kohta, lisaks inimese nimele on seal kirjas tema isikukood, kontaktaadress ja -telefon, aga ka tema terviseandmed ja liikluseksami tulemused. Ameti kõrval pääseb registriandmete juurde ligi 70 asutust ja organisatsiooni, kes nende vaatamiseks peavad omama õigustatud huvi. Kõigist päringutest umbes kolmveerand tehakse väljastpoolt Maanteeametit.

„Pool liiklusregistri andmetest on kinnine info, mille sihipärane töötlemine ja seaduslik kasutamine on Maanteeameti kontrolli all. Samal ajal saavad põhjendatud huvi korral piiratud juurdepääsuga andmete väljastamist taotleda ka kolmandad isikud – liikluskindlustajad, riigi- ja omavalitsusasutused jpt. Siit edasi algab hall ala. Hakkame koostöös Maanteeametiga registri kasutamist kontrollima ja info väärkasutajaid karistama,“ põhjendas koostööleppe vajadust Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

Maanteeameti peadirektori Aivo Adamsoni sõnul on liiklusregistri infol lai kasutajate ring ja koostöölepe inspektsiooniga lisab kindlust, et registrisse koondunud andmeid ei kuritarvitata. „Maanteeamet on – eriti liiklusregistri büroodes – isikuandmete töötlemist põhjalikumalt jälginud viimase poole aasta jooksul. Koostöölepe tähistab kontrolli tõhustamise järgmist etappi. Meie huvi on selge: isikuandmed peavad olema maksimaalselt kaitstud. Leppega fikseeritud kontrollimine aitab andmetöötlust igal juhul korrastada ja lisab registrikasutajatele kindlustunnet. Kui avastame liiklusregistri infosüsteemi seire kaudu, et isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, siis teavitame sellest kohe koostööpartnerit. Inspektsioon algatab juhtumi põhjal vajadusel riikliku järelevalve- või väärteomenetluse ning annab meile selle kohta tagasisidet.“

Viljar Peebu sõnul väärib Maanteeamet isikuandmete kaitse tõhustamise eest tunnustust. Andmete väärkasutus ei ole liiklusregistris küll massiline, kuid inspektsiooni praktika kohaselt aitab kontrollimine andmetöötlust oluliselt korrastada – seda on näidanud senine koostöökogemus Siseministeeriumiga (rahvastikuregister), Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolliga (politsei andmekogu) ning e-tervise sihtasutusega (e-tervise infosüsteem).
Andmekaitse Inspektsiooni ja Maanteeameti 13.11.2013 pressiteade