Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsioon: isikuandmete kaitstus arvutite utiliseerimisel on hea

21.08.2014

Andmekaitse Inspektsioon hindas olukorra elektroonikaseadmete (arvutid jms) utiliseerimise (jäätmekäitluse) osas üldiselt heaks. „Märkasime mõningast probleemi jäätmekäitleja ja jäätmevaldaja vahelistes lepingutes, kus ei ole alati fikseeritud jäätmekäitleja konfidentsiaalsuskohustus. Samuti võiks jäätmekäitleja mõelda elektroonikaseadmete valdaja informeerimisele, mis suunaks neid enne elektroonikaseadme üleandmist sealt eelnevalt kõik andmed kustutama,“ ütles Andmekaitse Inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm.

Ettevõtete vastuste analüüs näitas vajadust koostada juhendmaterjal, kus asutustele, ettevõtetele ja eraisikutele selgitatakse, kuidas kustutada seadmetest isikuandmeid nii, et neid ei saaks enam kasutada.

Andmekaitse Inspektsioon viis juunis läbi seire elektroonikaseadmete ja -romude utiliseerimise teenust osutavate ettevõtete hulgas, et saada ülevaade isikuandmete kustutamisest e-seadmete utiliseerimisel. Vaatluse all olid andmete salvestamist ja taasesitamist võimaldavad seadmed, nagu laua- ja sülearvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, välised mäluseadmed (CD-ROM, mälupulk, väline kõvaketas), salvestamist võimaldavad kaamerad, navigeerimisseadmed jms. Andmekaitse Inspektsiooni seire laiem eesmärk on edendada ja ühtlustada sellealast praktikat.

Seires osalemiseks saadeti vastav küsimustik kümnele ettevõttele, tagasiside laekus neist seitsmelt.

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik

tel 627 4134