Sa oled siin

Andmekaitse Inspektsioon avaldas Euroopa juhendite lühikokkuvõtted

19.07.2022

Andmekaitse Inspektsioon avaldas oma veebilehel valiku eestikeelseid lühikokkuvõtteid Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja juhendmaterjalidest. 

Euroopa Andmekaitsenõukogu (European Data Protection Board) annab välja juhendmaterjale, suuniseid, soovitusi ja parimate praktikate kirjeldusi, et selgitada õigusnorme ja edendada Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktide üldist mõistmist. Eeskätt annab nõukogu välja suuniseid EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) kohta, aga ka muid andmekaitseõigust selgitavaid juhendeid.

Andmekaitsenõukogu koostatud materjale on palju ning need on võrdlemisi mahukad. Seetõttu avaldas Andmekaitse Inspektsioon oma kodulehel valiku olulisemate juhendite lühikokkuvõtteid, et huvilised kiirelt endale olulisema üles leiaks.

„Meie eesmärk on pakkuda Eesti andmetöötlejatele – ettevõtetele ja asutustele, kes oma tegevuse käigus isikuandmetega kokku puutuvad – võimalikult kiiret ja lihtsat ülevaadet sellest, kuidas Euroopa andmekaitseõigust tõlgendada,“ selgitab Kirsika Berit Reino, Andmekaitse Inspektsiooni õigusnõunik väliskoostöö suunal.

„Euroopa Andmekaitsenõukogu, mille töösse ka meie Eesti järelevalveasutusena aktiivselt panustame, annab välja väga põhjalikke ja detailseid juhendmaterjale. Täismahus dokumentidega tasub kindlasti tutvuda kõigil andmekaitsespetsialistidel ning selle valdkonnaga süvitsi tegelevatel juristidel. Kiire ülevaate saamiseks või esmaseks tutvuseks tasub aga sirvida meie lühikokkuvõtteid, kust leiab vastused olulisematele küsimustele,“ lisab Reino.

Avaldatud materjalide seast leiab kokkuvõtted suunistest andmekaitseametniku, IKÜM territoriaalse kohaldamisala, õiguse olla unustatud, lõimitud ja vaikimisi andmekaitse, läbipaistvuse ehk andmekaitsetingimuste, nõusoleku, rikkumisteadete, sotsiaalmeedia, vastutava ja volitatud töötleja ning videoseadmete kohta. Edaspidi on inspektsioonil kavas lisada kodulehele ka teiste olulisemate juhendite kokkuvõtted.

  • Loe kokkuvõtteid siit »

    Avaldatud lühikokkuvõtte juurest saab alla laadida täismahus dokumendi. Enamjaolt on ka täismahus juhendmaterjalid tõlgitud eesti keelde.