Sa oled siin

Andmekaitse ABC õppevideod

13.09.2023

Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigi Tugiteenuste Keskuse koostöös on valminud andmekaitse ABC õppevideod. Videote eesmärk on tutvustada nii andmetöötlejale kui ka andmesubjektile, mis on andmetöötlus ning kuidas andmetega ümber käia. Miks on vajalikud sellealased teadmised, kuidas saame enda andmeid paremini kaitsta ja kuidas peaksid andmetöötlejad andmetega ringi käima.

  • Andmekaitse ABC I video räägib andmekaitse vajalikkusest üldiselt. Mis on isikuandmed ja andmete töötlemine, kes on vastutav töötleja. Eesmärk on panna inimesi mõtlema andmetest, nende käsitlemisest ja jagamisest. Millega peaksime andmete avaldamisel või käsitlemisel arvestama. Tuletada meelde, et nõusoleku aluse andmete jagamisel on igal ühel õigus ise otsustada ja millega peaksime andmete avaldamisel või käsitlemisel arvestama.
  • II video räägib ja arutleb, miks on privaatsus oluline. Kas enda jagatud andmeid saab kustutada ja miks me peaksime andmeid kaitsma. Kes on andmesubjekt ja millised õigused annab isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) inimesele oma andmete kaitseks. Andmete jagamise üle on igaühel õigus ise otsustada ja millega peaksime andmete avaldamisel või käsitlemisel arvestama.
  • III video tutvustab isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja selgitab, millega peab andmetöötleja arvestama andmete töötlemisel ja milliseid põhimõtteid IKÜM ette näeb. Video eesmärk on andmetöötlejaid kutsuda üles andmeid eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult käsitlema. Rääkida vastutusest, mis andmetöötlejale lasub ning kuidas sellega toime tulla.
  • IV video räägib, millised on isikuandmete töötlemise õiguslikust alused. Mis üldse on õiguslik alus, kuidas on töötlemine reguleeritud ja mida peaksid andmetöötlejad ennekõike jälgima andmeid töödeldes. Eesmärk on andmetöötlejaid kutsuda üles andmeid eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult käsitlema.
  • V video tutvustab andmete töötlemise erisusest avalikus sektoris. Kuidas avalik sektor andmeid töötleb? Miks ja milles leidub erisusi erasektoriga? Millist eesmärki kannab läbipaistev riigisisene andmete töötlemine?
  • VI video ehk õppevideote seeria viimane video, räägib andmekaitsespetsialisti vajalikkusest ja kes andmekaitsespetsialist üldse on. Eesmärk on juhtida tähelepanu, miks on andmekaitsespetsialisti üldse asutustel ja ettevõtetel vaja, milline on tema funktsioon ja kasutegur.

Videoid on kokku kuus ja need on kättesaadavad nii meie veebist kui ka Youtube kanalilt. Videotes teevad kaasa Andmekaitse Inspektsiooni kollektiivist menetluse valdkonna juht Liisa Ojangu, rahvusvahelise õiguse valdkonnajuht Kirsika Berit Reino, Andmekaitse Inspektsiooni jurist Kadri Levand ja külalisena Tallinna andmekaitsejuht Merit Valgjärv. Videoid koordineerib Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsiooni koostöövaldkonna juht. 

Videote üldine eesmärk on tõsta andmekaitse alaseid teadmiseid ja teha Andmekaitse Inspektsiooni tööd läbinähtavamaks. Luua terviklik tunnetus andmekaitse alaste teemade kohta.