Sa oled siin

AKI kutsub arste üles tervise infosüsteemi kannetesse tõsiselt suhtuma

09.12.2013
Andmekaitse Inspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet ja Terviseamet pöörduvad arstide poole, et avalikult juhtida nende tähelepanu tervishoiuteenuse osutajatele seadusest tulenevale kohustusele edastada tervise infosüsteemi andmeid patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kohta, kuna hetkel on andmete põhjal ainult kolmandikul juhtudest võimalik tuvastada püsivat töövõimetust ja/või puuet.   Sotsiaalkindlustusameti ning püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlejate jaoks on väga oluline, et tervise infosüsteemis (TIS) oleks tagatud nende kohta käivate terviseandmete kvaliteet. Kuigi amet on TIS-i andmeid kasutanud arstlikuks ekspertiisiks alates 1. juunist 2012, on ainult 37% juhtudel võimalik nende põhjal tuvastada püsiv töövõimetus või puue. Sotsiaalkindlustusamet on jätkuvalt sunnitud arstidelt terviseandmeid eraldi kirjalikult taotlema, mis omakorda pikendab ekspertiisitaotluse menetlemist ja kulutab ressursse.   1. jaanuaril 2014 alustab Sotsiaalkindlustusamet koostööd Terviseametiga, kes teostab riiklikku järelevalvet TIS-i andmete edastamise kohustuse täitmise üle, ja Andmekaitse Inspektsiooniga, kes omab laialdast andmebaaside kvaliteedi järelevalve kogemust.   Koostöö raames hakkab Sotsiaalkindlustusamet edastama Terviseametile andmeid arstide kohta, kes ei ole terviseandmeid TIS-i kandnud. 2014. aastal plaanib Terviseamet andmekvaliteedi parandamiseks ka ühisjärelevalveid Andmekaitse Inspektsiooniga, kes on ka asutustevahelise koostöö algataja.   Allikas: AKI, Sotsiaalkindlustusameti ja Terviseameti 06.12.2013 pressiteade