Sa oled siin

AKI aastaraamat 2020

14.05.2021
https://aastaraamat.aki.ee/aastaraamat-2020/aastaraamatu-pdf
aastaraamat.aki.ee

Eesti üks väiksemaid asutusi Andmekaitse Inspektsioon jõudis teha 2020. aastal andmetöötlejatele ligi 300 ettekirjutust või soovitust andmetöötlusreeglite paremaks täitmiseks, kuid see arv ei pruugi näidata kaugeltki seda, kui ulatuslikud võivad olla eksimused ühiskonnas isikuandmetega ümberkäimisel.

Tuvastatud rikkumised nii era kui avalikus sektoris on ilmselt kõigest jäämäe tipp. „Paraku jääb 2020. aasta üldiseks märksõnaks isikuandmete töötlemisel andmetöötlejate nõutus, kuid samuti lohakus ning kergekäeline suhtumine isikuandmete kasutamisse,“ resümeeris Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis töist aastat, mil igakuiselt käib inspektsiooni töölaualt läbi ca 500 siseriikliku või rahvusvahelist pöördumist.

Kuigi üha sagedamini on kosta, et targad otsused ühiskonnas peaksidki tuginema just andmetel, ei näita andmetöötlejate tegevus piisavalt teadlikkust, kuidas otsuste jaoks vajalike isikuandmetega ümber käia. „Selleks, et teha tarku otsuseid, kogutakse massiliselt inimeste kohta infot, kuid ei mõelda veel üldse vajalikul määral sellele, kas toiminguteks on olemas ka õiguslik alus,“ nentis Lehis probleemi olemasolu nii suurte kui väikeste andmetöötlejate hulgas. Kui andmeid kogutakse või kasutatakse ilma inimese nõusolekuta, peab tulema luba ju seadusest, kuid kahjuks see nii alati ei ole. Samuti eiratakse andmetöötluses sageli minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtet.

Aastaraamatu artiklites teeb inspektsioon traditsioonilise tagasivaate kõikidele olulisematele tegevustele ja probleemikäsitlustele, millega ligi paarikümne töötajaga asutus jõudis tegeleda. Üks suur valdkond, millega tuli jätkuvalt aktiivselt tegeleda, oli avaliku teabe kättesaadavuse tagamine. Probleeme esines nii riigiasutustel kui kohalikel omavalitsustel, kes sarnaselt eksisid ka selle vastu, et avalik info pandi juurdepääsupiirangu alla või privaatsuse riivega info tehti avalikuks.

Lugeda saab ka õigusloomest ja jõustunud kohtulahenditest ning huvitavamatest vaidemenetlustest. Samuti leiab aastaraamatust ülevaate ühiskonnas palju kõlapinda leidnud e-apteekidest kolmandale isikule retseptiravimite info saamise keelamisest ning paljust muust, mis aitas luua õigusselgust andmekaitses.

Andmekaitse Inspektsiooni aastaraamatu PDF faili leiab aastaraamat.aki.ee.