Sa oled siin

Uudised

28.09.2023

Avaliku teabe päev!

Avaliku teabe päeva (Right to Know Day) tähistatakse alates 2002. aastast. Avaliku teabe asutused üle maailma tõmbavad sel päeval tähelepanu riigi läbipaistvusega seotud teemadele. Avaliku teabe päeva eesmärk on olla informeeritud teavet puudutavate seaduste ning nende rakendamise osas, et igale...
27.09.2023

Tuntud sisuloojad hoiatavad noori netis varitsevate ohtude eest

Andmekaitse Inspektsiooni, Inimõiguste keskuse, Telia,  Eesti Interneti SA ja disainibüroo Velveti koostöös valminud õppeplatvorm Cybergram suunab noori netis turvaliselt käituma. Hoiatavaid seiku iseenda elust jagavad populaarsed sisuloojad Kerli Paaslepp, Manna ja Sebastian Freiberg....
26.09.2023

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori ühisarvamus seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga

Eelmisel nädalal võeti vastu Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori ühisarvamus seoses Euroopa Komisjoni ettepanekuga võtta vastu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendusmäärus. Ettepaneku eesmärk on ühtlustada menetluslikke erinevusi liikmesriikide praktikas ning lihtsustada...
22.09.2023

Liiklusvahendite lühiajalise renditeenuse osutajate seire

Andmekaitse Inspektsioon algatas juulis 2022 liiklusvahendite renditeenuste osutajate seire, mille eesmärgiks oli kaardistada renditeenuste osutajate poolt isikuandmete töötlemisega kaasnevad kitsaskohad ning vajadusel koostada konkreetsed soovitused teenuse pakkujatele. Täpsemalt oli plaanis teha...
20.09.2023

Rahvusvaheline tehnoloogiaalane andmekaitse töörühm võttis vastu uue töödokumendi „Targad linnad“.

Rahvusvaheline tehnoloogiaalane andmekaitse töörühm , mille tööd koordineerib Saksa föderaalne andmekaitseasutus ja kuhu kuulub ka Eesti, võttis vastu töödokumendi „Targad linnad“. Dokument annab praktilisi soovitusi ja toetab linnasid ning organisatsioone saavutama paremaid andmekaitsealaseid...
18.09.2023

TikTok on sunnitud tegema muudatusi, mis puudutavad alaealisi ja eemaldama rakendusest teatud disainilahendused

15. septembril võttis Iirimaa järelevalveasutus vastu otsuse, milles leiti, et TikTok Technology Limited (TikTok) on rikkunud isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM) seonduvalt 13–17-aastaste lastega. Iirimaa otsus järgnes Euroopa Andmekaitsenõukogu otsusele, milles leiti, et TikTok rikkus IKÜM...
15.09.2023

AKI meeskond otsib endale täiendust

Otsime enda tiimiga liituma rahvusvahelise õiguse valdkonnajuhti! Rahvusvahelise õiguse tiim puutub kokku kõikide eluvaldkondadega ning muuhulgas teeme iga päev koostööd teiste Euroopa Liidu andmekaitseasutustega. Meie töö on vaheldusrikas ning tulevikku suunatud. "Töö AKIs on väga...
13.09.2023

Andmekaitse ABC õppevideod

Andmekaitse Inspektsiooni ja Riigi Tugiteenuste Keskuse koostöös on valminud andmekaitse ABC õppevideod. Videote eesmärk on tutvustada nii andmetöötlejale kui ka andmesubjektile, mis on andmetöötlus ning kuidas andmetega ümber käia. Miks on vajalikud sellealased teadmised, kuidas saame...
08.09.2023

Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Ülikooli selgitus olümpiaaditulemuste avalikustamise kohta

Avalikkuses käib elav arutelu selle üle, kui kaua peaksid olema olümpiaaditulemused internetis nähtavad. Arutelu lähtepunkt on Tartu Ülikooli teaduskoolile saadetud Andmekaitse Inspektsiooni ettepanek, milles paluti vaadata üle olümpiaaditulemuste avalikustamise protsess, et tagada parem...
05.09.2023

Pere Sihtkapital SA ja uuringufirma RAIT Faktum & Ariko OÜ menetluse hetkeseis

Mõned nädalad tagasi oli meedias uudis Pere Sihtkapital SA poolt Tartu Ülikooli kaudu tellitud pereuuringutest, mida viis läbi uuringufirma RAIT Faktum & Ariko OÜ. Järgnevalt anname ülevaate menetluse hetkeseisust. Inspektsioon on teinud ettekirjutused Pere Sihtkapital SA-le ja uuringufirmale...

Lehed