Uudised

Jaga

Uudised, pressiteated ja meediakajastused ajalises järjestuses

10.10.2019 - 13:10

Riigiasutustel ja omavalitsustel on kohustus ning vastutus, et teabele oleks tagatud õigeaegne juurdepääs ka kriiside ja hädaolukordade ajal ning elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamiseks. Kui teabele juurdepääs ja selle edastamine sõltub ainult välisest teenusepakkujast sh välislahendustest...

03.10.2019 - 12:35

Ajavahemikus 1. juuli kuni 30. september küsiti Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonilt kõige sagedamini selgitust isikuandmete nõusolekuta avaldamise kohta ja seda ennekõike sotsiaalmeedias. Näiteks kurdeti sageli kellegi poolt „häbiposti“ pandud video või foto üle, mida avaldaja ei...

05.09.2019 - 11:21

Enne kui õppetegevus hoo sisse saab, võta hetk ja vaata üle, millistesse andmekaitsega seotud väidetesse tasub Sul üliõpilasena väga kriitiliselt suhtuda.

📱1. Kui salvestan auditooriumis vaikselt enda seadmega loengut, siis mingit jama ei tule!

Päris nii see ikka ei ole. Iseenda...

29.08.2019 - 13:15

Kellel ei esineks olukordi, mil ei teki sisemist vaidlust mõne väite üle andmekaitse valdkonnas. Kuidas ikkagi on õige ja turvaline? Toome välja 5 n-ö kahtlast väidet, mille kohta iga digiühiskonnas toimetav inimene võiks teada õiget vastust....

21.08.2019 - 10:17

Juuli esimeses pooles avalikustas Euroopa Andmekaitsenõukogu oma veebiküljel videojälgimise suuniste projekti, millesse saab kuni 6. septembrini teha ettepanekuid. Kõik, kellel on ettepanekuid, saavad kirjutada otse andmekaitsenõukogule.

Olulised mõtted...

08.08.2019 - 14:07
  • Veebis olev info peab olema kättesaadav ka vanemates seadmetes, erivajadustega inimestele ja eriolukordades, kus internetikiirus on väga väike.
  • Veebis olev info peab olema lihtsasti mõistetav ja leitav arvestades ka erivajadustega inimeste huve.
  • Kui pingutusi tuleb...
24.07.2019 - 08:52

Andmekaitse Inspektsiooni alustas 23. juulil 2019 haldusjärelevalvemenetlust Tartu Linnvalitsuse kui vastutava andmetöötleja tegevuse üle seoses volitamata isikutele ligipääsu saamisega rattaringluse kasutajate andmetele.

Tartu Linnavalitsus teatas intsidendist inspektsioonile 9. juulil....

17.07.2019 - 09:49

2019. aasta esimesel poolaastal sai Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefon kõige rohkem kõnesid isikuandmete avaldamise ja avalikustamise kohta. Isikuandmete avaldamisega seoses küsiti sageli, kuna tohib või ei tohi inimese kohta infot avaldada ja seda nii neutraalses kui negatiivses...

15.07.2019 - 11:08

Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu võttis 9 - 10.07 toimunud istungil vastu suunised, milles selgitatakse isikuandmete töötlemist erinevates videoseadmetes. Suunistes esitatakse elulisi olukordi, kuidas saab videoseadmeid kasutada vastavuses isikuandmete kaitse üldmäärusega.
...

01.07.2019 - 10:57

Ajavahemikus 8.07 - 2.08 saab helistada Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonile E,T, K ja R kl 14–16, N töötab nõuandetelefon ajavahemikus kl 10‑12. 

 

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner