USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis (TFTP) säilitatavad isikuandmed

PrintPDF Jaga

USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammis säilitatavatele isikuandmetele on võimalik taotleda juurdepääsu. Samuti on võimalik lasta neid andmeid parandada, kustutada või neile juurdepääs blokeerida. Andmekaitse Inspektsioon, olles kontrollinud taotleja isikusamasust, edastab taotluse USA rahandusministeeriumile.

USA ja ELi vahelise lepingu (mis käsitleb EList pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist USA terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames (edaspidi TFTP-leping)), paragrahvi 15 kohaselt on võimalik taotleda juurdepääsu selle lepingu alusel töödeldud isikuandmetele.

Paragrahvi 16 kohaselt on võimalik taotleda ebatäpsete või selliste isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, mille töötlemisel on rikutud lepingu sätteid.
Lepingu paragrahvid 15 ja 16 sätestavad, et TFTP-lepingut haldava USA rahandusministeeriumi vahendajana tegutsevad riiklikud andmekaitseasutused. 

Kui soovite esitada taotluse vastavalt TFTP-lepingu paragrahvile 15 ja/või 16, täitke allpool lisatud identifitseerimisvorm (vorm A) ning taotluse vorm(id) (vorm B ja/või C) ja volitamise vorm (vorm D).

Loe rohkem TFTP programmis säilitatavate isikuandmete kohta.
Vorm A - Isikusamasuse kinnitamine
Vorm B - Juurdepääsu taotlus
Vorm C - Andmete parandamise, kustutamise või blokeerimise taotlus
Vorm D - Volitus

Lisa 1 - Nimekiri riiklikest andmekaitse asutustest
Lisa 2 - Nimekiri isikut tõendavatest dokumentidest


 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner