Sa oled siin

Luba andmete edastamiseks välisriiki

13.01.2020

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse toimub Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 44-50 alusel. Üldreegel on see, et andmeid võib edastada juhul, kui on täidetud eelviidatud artiklites sätestatud tingimused (nt rakendatud piisavad kaitsemeetmed) ning on olemas üldmääruse artiklitele 6 või 9 vastav õiguslik alus. 

Kui edastamine toimub kolmandasse riiki Euroopa Liidu siseselt, siis peab olema õiguslik alus, nagu seda on vaja igaks andmetöötluse toiminguks, kuid täiendavaid meetmeid (nt inspektsioonilt luba taotleda) rakendama ei pea.

Kui aga edastamine toimub kolmandatesse riikidesse, siis tuleb uurida, millisele andmekaitsetasemele riik vastab ja vastavalt sellele järgida teatud nõudeid. Inspektsioonilt peab taotlema luba isikuandmete edastamiseks üldmääruse artikkel 46 lõige 3 kohaselt. Lugege lähemalt Andmete edastamine välisriiki

Täidetud vorm tuleb edastada e-posti aadressile [email protected]