Juhendid, taotlusvormid

21.06.2021
 

Kolmandad riigid ja isikuandmete edastus

 

1. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 45 kohaselt

Juhendmaterjal kaitse piisavuse otsuste kohta (651.51 KB, PDF)(inglise keeles).
 

2. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 46 kohaselt

Euroopa Komisjoni standardsed andmekaitseklauslid (standard contractual clauses) leiab: 2021/914 

Standardsed andmekaitseklauslid võeti vastu 4.06.2021 ning need hõlmavad nii vastutavate töötleja kui ka volitatud töötlejate vahelist andmete edastust.
 
3. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 46 lõige 3 kohaselt
 
Loataotluse näidisvorm (täiendamisel)
 
4. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 49 kohaselt
 
 
 

Eraelukaitse Kilbi (Privacy Shield) andmekaitseraamistiku kaebusevormid