Juhendid, taotlusvormid

30.08.2019
 

Kolmandad riigid ja isikuandmete edastus

 

1. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 45 kohaselt

Juhendmaterjal kaitse piisavuse otsuste kohta (651.51 KB, PDF)(inglise keeles).
 

2. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 46 kohaselt

Euroopa Komisjoni standardsed andmekaitseklauslid (standard contractual clauses):
 
Vastutavalt töötlejalt vastutavale töötlejale:
2001/497/EÜ eesti keeles (2001/497/EC inglise keeles)
2004/915/EÜ eesti keeles (2004/915/EC inglise keeles)
 
Vastutavalt töötlejalt volitatud töötlejale:
2010/87/EÜ eesti keeles (2010/87/EC inglise keeles)
 
3. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 46 lõige 3 kohaselt
 
Loataotluse näidisvorm (täiendamisel)
 
4. Edastamine isikuandmete kaitse määruse artikkel 49 kohaselt
 
 
 

Eraelukaitse Kilbi (Privacy Shield) andmekaitseraamistiku kaebusevormid