Andmekaitse reform

22.11.2019

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendati endine andmekaitsedirektiiv. Määrus sai otsekohalduvaks, mis sisaldas ka eraldi direktiivi andmete edastamisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas.  

Koos siseriiklike rakendusaktidega oli üldmäärus määratud asendama ka 2007. aastal vastu võetud Eesti isikuandmete kaitse seadust. 

Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

 
 

Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine Eestis

Üldmäärusega tuli kooskõlla viia siseriiklik isikuandmete kaitse seadus ja teised õigusaktid.

 
Ülevaade üldmääruse rakendamisest 
Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 võeti 13.06.2018 Riigikogu menetlusest tagasi
Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu oli Vabariigi Valitsuses arutlusel 12. aprilli 2018. a istungil, kus see heaks kiideti. Eelnõu esitati Riigikogu menetlusse, eelnõu (616 SE) dokumendid ja menetluskäigu leiab Riigikogu võrgulehelt.
 
23.03.2018 esitas justiitsminister Vabariigi Valitsuse istungile isikuandmete kaitse seaduse eelnõu ja sellega seonduvad dokumendid:
  1. Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (386.96 KB, PDF)
  2. Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu seletuskiri (1.05 MB, PDF)
  3. Lisa 1 - vastavustabel (698.57 KB, PDF)
  4. Lisa 2 - kooskõlastustabel (1.47 MB, PDF)
23.03.2018 esitas justiitminister ministeeriumidele kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks:
  1. Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (1.21 MB, PDF)
  2. Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu seletuskiri (1.27 MB, PDF)
24.11.2017 esitas justiitsminister kooskõlastamisele isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (09.11.2017):
  1. Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (452.02 KB, PDF)
  2. Seletuskiri (931.03 KB, PDF)
  3. Lisa 1 seletuskirja juurde (573.23 KB, PDF)
Justiitsministeeriumi koostatud isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon (810.57 KB, PDF) (18.04.2017) Kontseptsioon on esitatud kooskõlastuseks ja arvamuse avaldamiseks mitmetele valitsusasutustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kelle tagasiside leiab tähtaja saabudes eelnõude infosüsteemist (toimik nr 17-0584).
 
 

Andmekaitseõiguses uueneb EL e-privaatsuse määrus

 

Lisaks isikuandmete kaitse üldmäärusele kavatsetakse kohaldama hakata ka Euroopa Liidu e-privaatsuse määrust, mis hakkab normima andmekaitse erinõudeid elektroonilise side valdkonnas, sh otseturustust (rämpspost, soovimatud müügikõned).
 
Loe ka võrgu- ja infoturbedirektiiv 2016/1148 kohta, mis normib nii era- kui avaliku sektori tähtsamate teenuste elektroonilist turvalisust.